Sverige och Schweiz banar väg för internationell handel med negativa utsläpp

Under årets klimatkonferens, COP28, ingick Sverige och Schweiz ett samförståndsavtal för att testköra reglerna för utsläppshandel. 

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén tillsammans med Albert Rösti, Schweiz minister i miljö, transport, energi och kommunikation.

Nu tar Sverige och Schweiz de första stegen för att bygga upp en internationell marknad för negativa utsläpp under Parisavtalets regelverk.

För att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader måste världen nå nettonollutsläpp till 2050. Men inom vissa sektorer där utsläppen är särskilt svåra att reducera, till exempel inom industrin, kommer vid den tiden sannolikt vissa utsläpp att finnas kvar. För att nå globala nettonollutsläpp måste de kvarstående utsläppen uppvägas av så kallade negativa utsläpp. Därmed förväntas negativa utsläpp spela en nyckelroll för att världen ska klara klimatutmaningen.  

– Detta unika pilotsamarbete handlar om att skapa en fungerande marknad för negativa utsläpp inom ramen för Parisavtalets regelverk. Det kommer vara ett viktigt verktyg i det alldeles nödvändiga arbetet med att snabbare minska de globala utsläppen. Tillsammans med Schweiz går vi före i att genomföra Parisavtalets intentioner och kan därmed visa vägen för andra länders samarbeten, säger Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör.

Handel med symbolisk volym av negativa utsläpp

I både Sverige och Schweiz pågår utveckling av tekniker för negativa utsläpp. En sådan teknik är infångning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen, så kallad bio-CCS, vilket är under utveckling i Sverige. Pilotsamarbetet handlar om en symbolisk mängd negativa utsläpp för överföring mellan länderna.  

Samarbetet väntas ge värdefulla erfarenheter

Signeringen av överenskommelsen mellan länderna har ägt rum på klimattoppmötet COP28 i Dubai. Nu startar Energimyndigheten, tillsammans med det schweiziska miljö- och energidepartementet, ett analysarbete för att utreda närmare former för samarbetet. En tidig knäckfråga blir till exempel att testa EU:s lagstiftning och reglering av handel med negativa utsläpp som fortfarande är under utveckling. Analysen kommer också att utreda hur svenska företag kan involveras i piloten.

– Just nu pågår diskussion om hur handeln med negativa utsläpp under Parisavtalet ska regleras. Pilotsamarbetet mellan Sverige och Schweiz väntas ge värdefulla erfarenheter och bidra till att höja ambitionen i det globala klimatarbetet, säger Sandra Lindström, chef för enheten internationella klimatsamarbeten på Energimyndigheten.

Nyheter