Sverige drivande i arbetet med klimatneutrala städer på EU-nivå

Sju svenska städer har signerat en deklaration för klimatneutralitet tillsammans med städer i Spanien och Rumänien. Deklarationen är en viktig milstolpe för arbetet med klimatneutrala och hållbara städer inom EU Cities Mission.

EU Cities Mission för klimatneutrala och hållbara städer är en av EU:s fem missions. Inom missionen ingår 112 städer som alla ska jobba mot samma mål att uppnå klimatneutralitet till år 2030. Från Sveriges håll medverkar Göteborg, Gävle, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå.

Den 26 juni signerade Sverige, genom Viable Cities, en deklaration med motsvarande parter i Spanien och Rumänien. Syftet med deklarationen är att stärka samarbetet mellan länderna och se till att alla jobbar åt samma håll.

– Deklarationen är ett första steg i att linjera arbetet mellan städerna inom EU Cities Mission, och det är glädjande att Sverige, genom Viable Cities arbete, kan gå före och visa vägen i det arbetet, säger Emina Pasic, programansvarig för Viable Cities på Energimyndigheten.

Deklarationen understryker dels behovet av en gemensam strategi för att kunna skala upp och replikera lösningar städer emellan. Dels innehåller den tolv punkter för att fortsätta driva på städernas mission och stödja städerna i omställningsprocessen och med ett kontinuerligt lärande.

Den gemensamma deklarationen har lämnats över till Patrick Child, Direktör för Cities Mission på EU-kommissionen. Detta skedde under konferensen Empowering Cities – The Climate-Neutral and Smart Cities Mission in Action i Valencia den 26 juni.

De svenska och spanska städerna uppmanar nu fler städer att ställa sig bakom deklarationen och stödja den fortsatta utvecklingen av EU Cities Mission.

En gemensam röst för europeiska städer och plattformar, Viable Cities

Deklarationen i sin helhet, pdf

Klimatkontrakt en del av EU Cities Mission

I Sverige har 23 svenska städer signerat Klimatkontrakt 2030. Klimatkontraktet har inspirerats av EU Cities Mission och genom att vara först ut att upprätta klimatkontrakt är Sverige en föregångare som visar vägen för de övriga europeiska länderna och EU-kommissionen.

De som signerat är Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Växjö, Uppsala, Umeå, Järfälla, Enköping, Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Örebro och Östersund. Sex myndigheter har också signerat Klimatkontrakt 2030. Dessa är Energimyndigheten, Formas, Vinnova, Tillväxtverket, Trafikverket och Naturvårdsverket.

Drivande i satsningen är det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Klimatkontrakt 2030

Nyheter