FFI Energi & Miljö samt särskilt riktade medel till fossilfria mobila arbetsmaskiner inom alla transportslag

Denna utlysning avser ordinarie utlysning inom delprogrammet FFI Energi & Miljö men även en andra del som gäller fossilfria mobila arbetsmaskiner. Ansökan ska vara inlämnad senast 7 december klockan 14:00.

Sista dag för ansökan 2021-12-07 14:00

Utlysta medel

  • FFI Energi & Miljö ordinarie sakområde: 60 Mkr
  • Särskilda medel för arbetsmaskiner: 17 Mkr

För ansökningar till FFI Energi & Miljös ordinarie sakområde gäller följande:

Projektstart tidigast 2022-02-07 samt projektslut senast 2026-06-30.

För ansökningar avseende särskilda medel för arbetsmaskiner gäller följande:

Projektstart tidigast 2022-02-07 samt projektslut senast 2023-06-30.

Bedömning

För ansökningar som i första hand vill bli bedömda inom de särskilda medlen för mobila fossilfria arbetsmaskiner så ska detta delområdeväljas under utlysningar i ansökningsportalen ”Mina sidor”.

Eftersom markburna arbetsmaskiner också ingår i FFI Energi & Miljös ordinarie sakområde så kommer dessa ansökningar först hanteras inom de särskilda medlen för arbetsmaskiner och sedan inom FFI Energi & Miljös ordinarie programbudget.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående utmaningar är välkomna att söka. I alla projekt krävs industriell motfinansiering.

Ansökning sker i Mina Sidor

Observera att ansökningar till denna utlysning sker i verktyget Mina Sidor.

Här kan du läsa vilka förändringar det medför samt en steg-för-steg guide för hur du fyller i ansökan.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett inklusive FFIs två/tre obligatoriska bilagor när den lämnas in.

Om Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI)

Utlysningen görs inom ramen för FFI. Läs mer om FFI

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet