FFI Energi & Miljö

Inom FFI Energi & Miljö tas ansökningar emot kontinuerligt, men för att effektivisera bedömningsprocessen summeras ansökningar upp vid olika tidpunkter. Sista dag att lämna in ansökningar för bedömning den här omgången är: 2021-06-08 kl 14:00.

Sista dag för ansökan 2021-06-08 14:00

Aktuella datum för uppsummering av ansökningar

Följande uppsummeringsdatum gäller. Observera att vissa av uppsummeringstillfällena kan ändras eller helt tas bort. Ambitionen är att ansökningarna skall vara bedömda och rekommenderade cirka 6 veckor efter angivet uppsummeringstillfälle för att sedan tas upp för beslut på Energimyndigheten. Det senare brukar ta 2-5 månader beroende på ansökt belopp.

  • 7 december 2021 kl: 14:00

Vi välkomnar nu särskilt ansökningar enligt följande:

  • Projekt med hög innovationsgrad och stor potential till minskning av klimatutsläppen (direkt eller indirekt).
  • Projekt med branschöverskridande samverkan.
  • Forskning och utveckling med fokus på utsläpp från ”vaggan till graven” samt på samspelet mellan infrastruktur för förnybara drivmedel (inkl. el) och fordon.
  • Projekt som inrymmer doktorander inom elektrifieringsområdet och stärker kompetensuppbyggnaden inom detta område.
  • Ansökningar där ett eller flera SME-företag står för minst 15 % av i projektets stödgrundande kostnader.
  • Minskat fokus kommer att läggas på forskning avseende inkrementell förbättring inom mogna områden. Till detta hör en stor del av dagens forskning som handlar om förbränningsmotorer, avgasefterbehandling, transmissioner, aerodynamik, lättvikt och rullmotstånd. Detta betyder antingen färre projekt alternativt lägre stödandel från FFI (Energimyndigheten) för ansökningar inom dessa områden.

Så här ansöker du

Ansökan lämnas via Energimyndighetens e-tjänst E-Kanalen.

Detaljerad information om utlysningen och ansökningsprocessen finns i dokumentet "Att söka och rapportera". I alla projekt krävs industriell motfinansiering. Projektbeskrivningen ska fö