Fördjupande stöd för energieffektivisering

Små och medelstora företag välkomnas att ansöka om stöd som syftar till energieffektivisering. Ansökan sker inom projektet Teknikutveckling och innovation och ska rymmas inom de områden som beskrivs i denna utlysning.

Sista dag för ansökan 2018-08-31 12:00
Målgrupp

Små och medelstora företag

Utlysta medel Cirka 20 miljoner kronor

Utlysningen erbjuder ekonomiskt stöd för företagen att till exempel genomföra energieffektiva åtgärder, utveckla sin organisation eller främja framtagande av nya processer, ny teknik eller testandet av denna. Stöden riktar sig till samtliga små och medelstora företag inom alla branscher, och ska bidra till ökade möjligheter för företag att effektivisera sin energianvändning.

Stöd kan sökas löpande i en första omgång fram till 31 augusti 2018 klockan 12:00. Möjlighet att söka stöd kommer att finnas i fler perioder till och med 30 april 2020.

Vem kan söka?

Företag som definieras som små och medelstora företag, och som har genomfört en energikartläggning, eller motsvarande utredning av energianvändning i sin verksamhet, kan söka stöd inom utlysningen. Kartläggningen av energi ska uppfylla Energimyndighetens kriterier, läs mer om kriterierna här.

Vad kan mitt företag få stöd för?

Stöd kan lämnas till små och medelstora företag, för ansökningar som omfattar ett eller flera områden som anges i kapitel I och i artiklarna 18, 25, 27-29, 31 eller 38 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

I denna utlysning välkomnas ansökningar enligt ovanstående artiklar för genomförbarhetsstudier, experimentell utveckling, process- och organisationsinnovation, innovationsstödjande tjänster, kunskapshöjande insatser samt investeringsprojekt som syftar till energieffektivisering i små och medelstora företag. Se fullständig utlysningstext för stödnivåer.

Stöd till förstudier inför en energieffektiv investering kan sökas i den parallella utlysningen Miljöstudier.

Exempel på stöd som kan beviljas beskrivs också på vår webbplats och sidorna för projektet Teknikutveckling och innovation.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 2018-05-28 och som längst pågå till 2020-06-30.

Stöd får inte lämnas för en åtgärd som påbörjats innan en ansökan om stöd kommit in till Energimyndigheten.

Hur ansöker jag?

Ansökan sker via Energimyndighetens e-tjänst, E-kanalen. På sidan Ansökan om stöd, hittar du mer information om hur du ansöker.

Om Nationella regionalfondsprogrammet.

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att stödja små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning genom stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Satsningen görs inom ramen för Nationella regionalfondsprogrammet som pågår till och med år 2020.

Utlysningen är en del av projektet Teknikutveckling och innovation inom Nationella regionalfondsprogrammet. Projektet är planerat att pågå till och med 2020.

Kontakt

Kontakta ditt regionala energikontor för att få stöd genom ert energiarbete och vid ansökan av stödet.

Har du frågor och vill komma i kontakt med oss på Energimyndigheten maila oss på fordjupad...@energimyndigheten.se

Huvudansvarig handläggare vid Energimyndigheten är:
Veronica Eade, 016 544 21 84

Vi lämnar support löpande, fram till klockan 12.00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet