Fördjupande stöd för energieffektivisering

Små och medelstora företag välkomnas att ansöka om stöd som syftar till energieffektivisering. Ansökan sker inom projektet Teknikutveckling och innovation och ska rymmas inom de områden som beskrivs i denna utlysning.

Sista dag för ansökan 2018-08-31 12:00
Målgrupp

Små och medelstora företag

Utlysta medel Cirka 20 miljoner kronor

Utlysningen erbjuder ekonomiskt stöd för företagen att till exempel genomföra energieffektiva åtgärder, utveckla sin organisation eller främja framtagande av nya processer, ny teknik eller testandet av denna. Stöden riktar sig till samtliga små och medelstora företag inom alla branscher, och ska bidra till ökade möjligheter för företag att effektivisera sin energianvändning.

Stöd kan sökas löpande i en första omgång fram till 31 augusti 2018 klockan 12:00. Möjlighet att söka stöd kommer att finnas i fler perioder till och med 30 april 2020.

Vem kan söka?

Företag som definieras som små och medelstora företag, och som har genomfört en energikartläggning, eller motsvarande utredning av energianvändning i sin verksamhet, kan söka stöd inom utlysningen. Kartläggningen av energi ska uppfylla Energimyndighetens kriterier, läs mer om kriterierna här.

Vad kan mitt företag få stöd för?

Stöd kan lämnas till små och medelstora företag, för ansökningar som omfattar ett eller flera områden som anges i kapitel I och i artiklarna 18, 25, 27-29, 31 eller 38 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

I denna utlysning välkomnas ansökningar enligt ovanstående artiklar för ge