Förnybara drivmedel och system

Energimyndigheten och Svenskt kunskapscentrum (f3) utlyser 2 miljoner kronor för programmet förnybara drivmedel och system. I denna utlysning välkomnas särskilt projektförslag som inriktar sig mot projektområde fem - Kunskapssyntes för värdekedjans länkar och omgivande förutsättningar. Sista ansökningsdag är 1 november 2016 kl.12.00.

Sista dag för ansökan 2016-11-01 12:00
Utlysta medel 2 miljoner kronor

Programmets syfte är att bidra med analyser som kan ligga till grund för vetenskapligt underbyggt beslutsstöd och ökad systemförståelse hos politiker, myndigheter, industri och andra organisationer i frågor som rör förnybara drivmedel. Programmet är uppdelat i fem projektområden:

  1. Övergripande tekniska, ekonomiska och miljömässiga systemstudier.
  2. Aktörer, styrmedel och strategier.
  3. Jämförande systemanalys.
  4. Processintegration och effektivisering.
  5. Kunskapssyntes för värdekedjans länkar och omgivande förutsättningar.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska ha en budget i storleksordningen 500 000 kronor, genomföras under år 2017 samt inrikta sig mot projektområde 5 - Kunskapssyntes för värdekedjans länkar och omgivande förutsättningar.

Projekt inom vissa områden uppmuntras särskilt

Energimyndigheten har tillsammans med programrådet för förnybara drivmedel och system identifierat ett antal forsknings- och utvecklingsområden där man gärna ser nya projektansökningar. Dessa är, utan inbördes prioritering:

  • Projekt inom område 5 med utgångspunkt från tidigare projekt inom (och utom) programmet som bidrar med beslutsunderlag till pågående strategiska processer och till en fossilfri omställning av transportsektorn.
  • Projekt med utygångspunkt från projektområde 5 koppla samman projektområde 2 och 3 och som empiriskt är riktade mot transportsektorns utveckling, gärna inklusive flyg.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet