Idéprojekt - förebyggande av avfall

Har du idéer som kan bidra till att förebygga avfall? Inom RE:Source utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka tre miljoner kronor för kortare idé-projekt med hög risk. Projekten ska pröva idéer med potential att kraftigt bidra till minskade avfallsmängder i samhälle och näringsliv. Sista ansökningsdag är den 6 februari 2018 kl. 23.59.

Sista dag för ansökan 2018-02-06 23:59
Utlysta medel 3 miljoner kronor

Utlysningen syftar till att möjliggöra prövning av idéer till nyskapande lösningar som har potential att kraftigt bidra till förbättrad materialeffektivitet och minskade avfallsmängder. Utlysningen riktar sig till företag, offentliga aktörer, ideella föreningar, branschorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor, med verksamhet i Sverige.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska utreda förutsättningarna för att realisera en idé som representerar radikalt nytänkande, har en hög innovationshöjd samt stor potential att leda till systemförändringar och kraftigt minskade avfallsmängder.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 2018-06-15 och som längst pågå till 2018-12-31.

Observera att ansökningar som inte uppfyller de formella kraven enligt utlysningstexten (avsnitt 5) kan komma att avvisas.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

- Utlysningstexten

- RE:Source - Anvisningar för ansökan

- Förordningen

- Kort beskrivning av RE:Source

 

Kontakt

Frågor om programmet RE:Source samt utlysningens innehåll och inriktning:

Johan Felix, Innovationsledare för RE:Source, Chalmers Industriteknik

Telefon: 0733-94 09 43

E-post: johan....@resource-sip.se

 

Frågor om ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Jenny Köhler, Utlysningsansvarig, Energimyndigheten

Telefon: 016-542 06 40

E-post: jenny....@energimyndigheten.se

Maria Forsberg, Stf. utlysningsansvarig, Energimyndigheten

Telefon: 016-544 24 09

E-post: maria.f...@energimyndigheten.se

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet