Industriklivet - forsknings- och innovationsprojekt

Nu kan du få bidrag inom Industriklivet för forskning och innovation i syfte att minska växthusgasutsläpp från industrins processer eller uppnå negativa växthusgasutsläpp. Utlysningen är öppen under två perioder per år.

Sista dag för ansökan 2022-09-13 23:59

Vilka projekt kan få stöd?

I denna utlysning välkomnas ansökningar för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till en eller flera av nedanstående områden:

  1. att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser som har ett direkt eller indirekt samband med processutsläppen
  2. att uppnå negativa utsläpp genom avskiljning, transport och geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären.

Område 1 – processindustrins utsläpp av växthusgaser

Stöd inom detta område ges till projekt som bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser samt andra växthusgasutsläpp såsom vissa förbränningsutsläpp och diffusa utsläpp kopplade till processrelaterade utsläpp, i syfte att finansiera tekniksprång och understödja industrins ambitioner att ställa om.

Område 2 – negativa utsläpp

Stöd inom detta område ges till projekt som kan bidra till permanenta negativa utsläpp av växthusgaser genom avskiljning, transport och geologisk lagring eller motsvarande permanent lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående utmaningar kan söka. Det kan till exempel vara

  • företag
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolor
  • institut

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i december 2022. Projektet kan starta tidigast januari 2023.

Om Industriklivet

Utlysningen görs inom ramen för Industriklivet – en del av EUs Facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).

Mer om Industriklivet

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Kontakta handläggare inom Industriklivet

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet