Industriklivet: investerings-, pilot- och demoprojekt samt förstudier

Nu kan du få bidrag inom Industriklivet för att ta fram beslutsunderlag, skapa förutsättningar eller investera för att minska växthusgasutsläppen från industrins processer eller uppstå negativa växthusgasutsläpp. Du kan ansöka när som helst under året.

Sista dag för ansökan 2021-12-16

Vilka projekt kan få stöd?

Utlysningen omfattar bidrag till förstudier samt pilot-, demo- och investeringsprojekt som har potential att bidra till följande utmaningar:

  • att minska växthusgasutsläpp från industrins processer eller
  • att uppnå permanenta negativa växthusgasutsläpp

Med växthusgasutsläpp från industrin avses processrelaterade utsläpp enligt klimatrapporteringen samt vissa förbränningsutsläpp och diffusa utsläpp kopplade till processrelaterade utsläpp. Här avses även utsläpp som uppstår vid förbränning av restprodukter från fossila råvaror i tillverkningsprocesser, till exempel fackling av industriella restgaser.

Utsläpp från inköpta bränslen som förbränns endast för att utvinna energi ingår endast i de fall även en minskning av direkta utsläpp från processer ingår i projektet eller då de innebär ett tekniksprång för industrin. Det innebär att konventionella bränslebyten inte ingår.

Området riktar sig mot industrier med processrelaterade utsläpp av växthusgaser, främst inom järn- och stål, kemi- och mineral- och cementindustri.

Permanenta negativa växthusgasutsläpp uppnås exempelvis genom avskiljning, transport och geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller från atmosfären. I området negativa utsläpp ingår varken koldioxidanvändning (CCU) eller projekt avseende biokol så som produktion och användning.

Området är främst riktat mot företag med biogena utsläpp av växthusgaser inom exempelvis massa- och pappersindustrin samt kraftvärmeverk.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till de ovanstående utmaningarna är välkomna att söka.

Så här ansöker du

Ansökan lämnas i första hand via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Detaljerad information om ansökningsprocessen finns i dokumentet Anvisningar för ansökan. Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett när den lämnas in. Till ansökan ska en bilaga bifogas, se länk under "Ansök om stöd".

Ytterligare information och bedömningskriterier hittar du i den fullständiga utlysningstexten.

 

Om Industriklivet

Utlysningen görs inom ramen för Industriklivet. Läs mer om Industriklivet.


Kontakt

Kontakta handläggare om Industriklivet

Anna Thorsell
016-544 20 48

Jonas Lindmark
016-544 22 94

Mikael Lindqvist
016-544 24 43

Teknisk support
016-544 22 11

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet