Klimatneutrala städer 2030 2.0 efterlyses

Vill du bidra till att vi kan uppnå klimatneutrala städer redan år 2030? Nu kan du söka stöd för projekt som kan förstärka och accelerera klimatomställning i städer på ett sätt som bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Sista dag för ansökan 2021-04-28
Utlysta medel 100 miljoner kronor

Projekt som vill bidra till missionen klimatneutrala städer 2030 kan få stöd

Utlysningen syftar till att svenska städer ska kunna gå före i klimatomställningen.

Projekten förväntas inrikta arbetet på att leverera följande resultat:

  • Ett årligen reviderat Klimatkontrakt 2030 som centralt instrument för att koordinera och stödja systeminnovation
  • Nya former och processer för att mobilisera en bredd av relevanta aktörer för att snabba på omställning till klimatneutralitet och hållbarhet till 2030
  • Ett etablerat innovationsteam eller omställningsfunktion, med mandat och förmåga att påskynda omställningen till den klimatneutrala staden år 2030 utifrån stadens specifika utmaningar
  • En tydlig portfölj av satsningar som gemensamt kan bidra till att stärka förmågan att påskynda omställningen
  • En klimatinvesteringsplan som omfattar såväl kommunala investeringar som de investeringar som sker utanför den kommunala sektorn
  • Under projektperioden förväntas konkreta satsningar i portföljen kopplade till Klimatkontrakt 2030 testas, implementeras, utvärderas och skalas upp med fokus på insatser som gör verklig skillnad i klimatomställning.

Vem kan söka?

Minst fyra parter ska stå bakom varje ansökan. Den koordinerande parten ska vara en kommun. Projektkonsortiet ska bestå av oberoende aktörer från samtliga följande aktörsgrupper: 

a) universitet, högskolor eller forskningsinstitut
b) företag 
c) offentlig sektor 
d) idéburen sektor (civilsamhällesorganisationer)  

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i september 2021. Projektet kan starta tidigast oktober 2021. Observera att tidplanen kan komma att ändras.

Pionjärstäder kan söka medel i två vågor

Pionjärstäder – Våg 1  

Här avses de nio städer som har signerat Klimatkontrakt 2030. Följande städer kan söka: Enköping, Järfälla, Lund, Malmö, Göteborg, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö.

Pionjärstäder – Våg 2

Här avses städer som vill bli föregångare i klimatomställningen till 2030, men som inte ingår bland de nio som har signerat Klimatkontrakt 2030 i december 2020.

Om det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities

Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar. Viable Cities handläggas av Energimyndigheten. Programmet pågår mellan 2017 och 2030 och samlar cirka 90 aktörer inom näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet.

Informationsmöte

Den 2 mars 2021 kl. 15.00-16.30 anordnar Energimyndigheten och Viable Cities ett webbsänt informationsmöte om utlysningen. Under mötet informerar vi om utlysningen och ansökningsprocessen. Presentationer kommer att hållas på svenska.

Anmäl dig till informationsmöte

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger. 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet