Marknadslansering av nya energiinnovationer

Energimyndigheten erbjuder stöd för marknadslansering av nya energiinnovationer som har potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet. Sista ansökningsdag för utlysningen är 1 september 2017. Maximalt stödbelopp per projekt är 1 miljon kronor.

Sista dag för ansökan 2017-09-01
Tid för beslut oktober

Utlysningens syfte är att bidra till omställningen av energisystemet genom att stödja marknadslansering av nya energiinnovationer i Sverige samt förbereda dem inför en internationell lansering. Utlysningen riktar sig till små och medelstora företag (SMF).

Projekt som kan få stöd inom ramen för denna utlysning ska ha en trovärdig potential att kunna bidra till omställningen av energisystemet. Det innebär att de ska bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och därutöver även kunna uppvisa en tydlig kundnytta samt ha goda förutsättningar att kunna nå en storskalig tillämpning. Det projekt som ansökan avser ska ha det övergripande målet att lansera innovationen på den svenska marknaden samt att förbereda den inför en internationell lansering.

Stöd kan sökas för olika typer av ökade marknadsinsatser på den svenska marknaden och för förberedelser inför en internationalisering. Innovation kan här avse teknik, produkt eller tjänst.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om. Projektansökan ska skrivas enligt anvisningar i den fullständiga utlysningstexten. Det är också viktigt att besvara bedömningskriterierna och bifoga dessa till ansökan.

Skicka in ansökan via E-kanalen

Du skickar in ansöka via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. För att du ska kunna skicka in en ansökan via E-kanalen måste du ha ett användarkonto som söks via webbplatsen.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Den fullständiga utlysningstexten

Bedömningskriterierna

Beskrivning av TRL-nivå

De minimis intyg

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet