Pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställningen

Du som har en innovativ lösning, produkt eller tjänst, som tar sikte på energi- och klimatomställningen är välkommen att söka stöd för större pilot- eller demonstrationsprojekt.

Sista dag för ansökan 2021-04-15
  • Sista dag för inlämning av skiss: 15 februari
  • Sista dag för inlämning av ansökan: 15 april

Projekt som kan ta innovationer från forskning till marknad kan få stöd

Utlysningen riktar sig till pilot- och demonstrationsprojekt som tar sikte på energi- och klimatomställningen och inkluderar alla Energimyndighetens områden för forskning och innovation. Produkt- tjänste- och produktionsdemonstrationer kan få stöd. Även systemdemonstrationer som inkluderar till exempel ekonomiska, infrastrukturella, regelverksmässiga och politiska förutsättningar omfattas av utlysningen.

Utlysningen riktar sig till större pilot- och demonstrationsprojekt och normalt är de totala stödberättigade kostnaderna för projekt inom denna utlysning från 5 000 000 kr och uppåt. Projektet ska huvudsakligen avse experimentell utveckling. Stödnivån kan således vara maximalt 25 % av projektets stödberättigade kostnader i de fall där stödmottagaren är ett stort företag. Små och medelstora företag kan få ett tillägg på 20 respektive 10 procentenheter. En mindre del av projektaktiviteterna kan utgöras av forskning som kan motivera en högre stödnivå för dessa aktiviteter.

Projekt ska vara inom något av följande tre olika kategorier, alternativt en kombination av dessa:

  • Produkt- eller prototypdemonstrationer
  • Produktionsdemonstration
  • Systemdemonstration

Vi ser gärna ansökningar som utmanar rådande norm för energiinnovation.

Ansökan ska föregås av en skiss som skickas in genom e-tjänsten Skiss Pilot och demo senast 15 februari. Om ansökan ej föregås av skiss kommer er ansökan inte kunna bifallas.

Sista dag att lämna in ansökan är 15 april, ansökan lämnas in genom e-kanalen. Till ansökan ska uppdaterad skiss bifogas. Om projektet rör lösningar som ska kommersialiseras ska ett LOI (Letter Of Intent) med en kravställande kund bifogas. Om ni ej bifogar dessa två obligatoriska dokument, trots en påminnelse med angiven tidsgräns, kommer er ansökan inte kunna bifallas. 

Vem kan söka?

Aktörer som genom ett pilot- eller demonstrationsprojekt kan utveckla alternativt kommersialisera lösningar som bidrar till energi- och klimatomställningen kan söka stöd.  

  • företag som är juridiska personer är utlysningens huvudmålgrupp

Sökande kan även vara:

  • kommuner och andra offentliga organisationer
  • universitet och högskolor
  • Forskningsinstitut eller andra organisationer  

Projektet beräknas kunna starta tidigast 2 november 2021. Till övervägande del ska ansökningar inom utlysningen avse experimentell utveckling, något som kräver att den sökande medfinansierar projektet. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten.

För frågor om allmän handling och sekretess klicka här.

Om programmet Pilot och demonstration

Programmet Pilot och demonstration har som mål att ta innovationer från forskning till marknad. Syftet med programmet och utlysningen är att öka förutsättningarna för att innovationer ska göra insteg på marknaden, skalas upp och spridas för att bidra till omställning.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

E-post ski...@energimyndigheten.se

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet