Pilot- och demoprojekt med stor potential att ställa om energisystemet

Sök stöd till större pilot och demoprojekt. Medel kan sökas för innovationsprojekt som kan spänna över hela energiområdet. Visionen är att dessa lite större demonstrationsinsatser med stor potential ska stödja utvecklingen till ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart energisystem.

Pilot- och Demoutlysningen riktar sig till projekt med möjlighet till stor potential till effekt i energiomställningen. Pilot- och Demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier är projekt som spänner över hela energiområdet och visionen är att dessa lite större demonstrationsinsatser ska stödja utvecklingen till ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart energisystem.  Utlysningen är till för projekt som söker mer än 10 miljoner i stöd.

Under 2019 kommer utlysningen Pilot och Demo att stänga vid tre tillfällen:

  • 15 mars, skiss lämnas senast 21 februari
  • 10 juni, skiss lämnas senast 17 maj
  • 1 oktober, skiss lämnas senast 9 september

NYTT: Alla ansökningar ska föregås av inskickad skiss senast tre veckor innan stängning. Skissen är möjligheten till rådgivning. (Länk till skiss, se skissmall under Dokument). Bra att vara ute i god tid, då hinner man dra mer nytta av rådgivningen inför fullständig ansökan.

Skisser skickas till Energimyndighetens e-postadress ski...@energimyndigheten.se.

Utlysningstext planeras finnas senast 18 januari 2019.


Utlysningsarkivet