Pilot- och demoprojekt med stor potential att ställa om energisystemet

Sök stöd till större pilot och demoprojekt. Medel kan sökas för innovationsprojekt som kan spänna över hela energiområdet. Visionen är att dessa lite större demonstrationsinsatser med stor potential ska stödja utvecklingen till ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart energisystem.

Pilot- och demoutlysningen riktar sig till projekt med möjlighet till stor potential till effekt i energiomställningen. Pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier är projekt som spänner över hela energiområdet och visionen är att dessa lite större demonstrationsinsatser ska stödja utvecklingen till ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart energisystem.

Hur mycket stöd kan jag söka för?

Sökt stödbelopp för pilot- och demostrationsporjekt ska normalt vara mer än 10 miljoner kronor. Du kan även söka stöd för genomförbarhetsstudie inför pilot- och demostrationsprojekt.

Denna utlysning riktar sig huvudsakligen till experimentell utveckling eller genomförbarhetsstudier, men kan innehålla delar av övriga forskningskategorier.

Under 2019 kommer utlysningen Pilot och Demo att stänga vid tre tillfällen - ansökan ska förgås av skiss

  • 10 juni, skiss lämnas senast 17 maj
  • 1 oktober, skiss lämnas senast 2 september

Skisser skickas till Energimyndighetens e-postadress. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

NYTT: Alla ansökningar ska föregås av inskickad skiss senast tre veckor innan stängning. Skissen är möjligheten till rådgivning. Bra att vara ute i god tid, då hinner man dra mer nytta av rådgivningen inför fullständig ansökan.

 


Utlysningsarkivet