SamspEL – lokala energisamhällen i ett helt förnybart elsystem

Energimyndigheten utlyser omkring 20 miljoner kronor inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL som är ett program inom området smarta elnät. I denna utlysning välkomnas projektförslag inriktade mot lokala energisamhällen i ett helt förnybart elsystem. Sista ansökningsdag är 19 februari 2018.

Sista dag för ansökan 2018-02-19
Utlysta medel 20 miljoner kronor
Så söker du

Ansökan om stöd ska lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen.

Programmets syfte är att bidra till utvecklingen av ett helt förnybart elsystem (det sociotekniska systemet, dess aktörer och de spelregler som omgärdar systemet). Programmet ska bidra till utvecklingen av ett elsystem som är flexibelt, resurseffektivt och robust, värdeskapande för användare samt bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv inom området.

Denna utlysning inriktar sig på projekt som belyser utmaningar och möjligheter med lokala energisamhällen i ett helt förnybart elsystem. Detta kan till exempel innefatta följande områden:

  • Interaktion mellan lokala och överliggande elnät; inkluderande tekniska såväl som marknads- och beteendemässiga perspektiv.
  • Interaktion mellan olika energibärare; Tekniskt såväl som marknadsperspektiv på hur det är möjligt att göra mer flexibilitet tillgängligt i elsystemet.
  • Mikronät inom fastigheter och på kvartersnivå där flera fa