Sök stöd för att utveckla och integrera fossilfria och elektrifierade fordon

Inom FFI Nollutsläpp tas ansökningar emot kontinuerligt, men för att effektivisera bedömningsprocessen summeras ansökningar upp vid olika tidpunkter. Sista dag att lämna in ansökningar för bedömning den här omgången är: 28 mars 2023 klockan 14.00.

Sista dag för ansökan 2023-03-28 14:00
Utlysta medel Cirka 70 miljoner kronor

För ansökningar gäller

Projektstart tidigast 10 maj 2023 samt projektslut senast 31 december 2027.

Bedömning

Bedömning av ansökningarna sker i enlighet med följande dokument:

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till delprogrammets utmaningar är välkomna att söka. I alla projekt krävs industriell motfinansiering.

Ansökning sker i Mina Sidor

Observera att ansökningar till denna utlysning sker i verktyget Mina Sidor.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett inklusive FFIs två/tre obligatoriska bilagor när den lämnas in.

Informationsträff

Informationsträff om utlysningen kommer att hållas den 28 februari kl 14.00-14.45. Alla sökande är välkomna att delta.

Anslut till Teamsmötet

Om Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI)

Utlysningen görs inom ramen för FFI. 

Mer om FFI på Vinnovas webbplats

 

 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet