Stöd till produktion av biogas

Du som har ett företag som producerar biogas är välkommen att söka stöd för biogas som produceras av ditt företag och som sedan uppgraderas till en sådan kvalitet som krävs för inmatning på ett distributionsnät för metan.

Sista dag för ansökan 2022-07-01
Utlysta medel 445 000 000 kronor

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka.

Det kan till exempel vara

  • företag
  • den som producerar biogas i en ekonomisk verksamhet

Beslut om vilka aktörer som beviljas stöd fattas i höst.      

Om stödet

För att skynda på energiomställningen av fossila bränslen avsatte regeringen 445 miljoner kronor i årets budgetproposition i syfte att öka produktionen av biogas och stärka producenternas konkurrenskraft.

Stöd lämnas enligt förordningen (2022:225) om statligt stöd till produktion av biogas som uppgraderas till biometan. Stödet är ett driftstöd för främjande av energi från förnybara energikällor i småskaliga anläggningar och lämnas i enlighet med artikel 43 i Europeiska kommissionens allmänna gruppundantagsförordning.

Kontakt

Vi lämnar support vardagar klockan 08.00-16.00, fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger. 


Utlysningsarkivet