Stöd till produktion av biogas

Aktörer som producerar biogas från stallgödsel och/eller producerar biogas som uppgraderas till biometan i gas- eller vätskeform är välkomna att söka stöd för biogasproduktionen

Sista dag för ansökan 2023-12-15
Utlysta medel Stöd kommer att lämnas under förutsättning att Energimyndigheten tilldelas medel för 2024.

Vem kan söka?

Aktörer som producerar biogas från stallgödsel och/eller producerar biogas som uppgraderas till biometan i gas- eller vätskeform är välkomna att söka stöd för biogasproduktionen.

Det kan till exempel vara:

  • företag
  • den som producerar biogas i en ekonomisk verksamhet

Beslut om stöd fattas under 2024.

Så söker du

  • Använd e-tjänsten ”Biogasstöd” på Mina sidor för att skriva din ansökan 
    Mina sidor
  • Börja med att ansöka om behörighet att få företräda företaget som producerar biogasen. Här bifogas eventuell fullmakt. Ansök om behörighet i god tid, eftersom det kan ta ett par dagar att få behörigheten. Ett mejl skickas ut när ansökan har godkänts.
  • När behörigheten till e-tjänsten är godkänt fås tillgång till formuläret ”Ansökan om stöd till produktion av biogas”, som ska fyllas i och skickas in.

Om stödet

Stöd lämnas enligt förordningen (2022:225) (Länk till förordningen) om statligt stöd till produktion av viss biogas. Stödet är ett driftstöd för främjande av energi från förnybara energikällor och lämnas i enlighet med artikel 43 i Europeiska kommissionens allmänna gruppundantagsförordning (GBER).

Kontakt

Vi svarar på frågor per telefon och e-post.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet