Stöd till produktion av biogas

Företag som producerar biogas är välkomna att söka stöd för biogas som uppgraderas till en sådan kvalitet som krävs för inmatning på ett distributionsnät för metan.

Sista dag för ansökan 2022-12-01
Utlysta medel Stöd kommer att lämnas under förutsättning att Energimyndigheten tilldelas medel för 2023.

Vem kan söka?

Alla som producerar biogas som uppgraderas till biometan kan söka detta stöd. Det kan till exempel vara:

  • företag
  • den som producerar biogas i en ekonomisk verksamhet.

Beslut fattas under 2023.

Om stödet

Stöd lämnas enligt förordningen (2022:225) om statligt stöd till produktion av biogas som uppgraderas till biometan. Stödet är ett driftstöd för främjande av energi från förnybara energikällor i och lämnas i enlighet med artikel 43 i Europeiska kommissionens allmänna gruppundantagsförordning.

Kontakt

Vi svarar på frågor per telefon och e-post.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet