Utveckla och demonstrera lösningar som främjar cirkulär produktanvändning

Har du en innovativ lösning som främjar cirkulär produktanvändning? Då är du välkommen att söka stöd. Inom innovationsprogrammet RE:Source utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka 30 miljoner kronor.

Sista dag för ansökan 2021-03-02
Utlysta medel Ca 30 miljoner kronor

Projekt som utvecklar eller demonstrerar lösningar för cirkulär produktanvändning kan ansöka om stöd. Projektet ska bidra till hållbar materialanvändning genom att möjliggöra nya eller stärka existerande cirkulära affärsmöjligheter, som är baserade på cirkulär produktanvändning. Vi efterfrågar projekt som avser utveckla eller demonstrera innovationsbaserade lösningar som främjar cirkulär produktanvändning. I denna utlysning innebär det att produkter behåller sitt värde och funktion över längre tid och kan användas effektivt och cirkulärt. Särskilt efterfrågas lösningar som till väsentlig del är baserade på innovativa affärsmodeller och/eller tillämpningar av digitalisering/artificiell intelligens (AI).

Cirkulär produktanvändning kan möjliggöras genom till exempel cirkulär produktdesign, funktionsförsäljning, cirkulära affärsmodeller och tjänster som stödjer uppgradering, återtillverkning och återanvändning av produkter och ingående komponenter.

I cirkulär produktdesign ingår bland annat att utforma produkter så att de kan tillverkas utan farliga ämnen, av återvunna material och komponenter eller för att användas länge och cirkulärt. Det är viktigt att lösningar kan bidra till attraktiva affärserbjudanden och användarnytta.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det