Utveckla och demonstrera lösningar som främjar cirkulär produktanvändning

Har du en innovativ lösning som främjar cirkulär produktanvändning? Då är du välkommen att söka stöd. Inom innovationsprogrammet RE:Source utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka 30 miljoner kronor.

Sista dag för ansökan 2021-03-02
Utlysta medel Ca 30 miljoner kronor

Projekt som utvecklar eller demonstrerar lösningar för cirkulär produktanvändning kan ansöka om stöd. Projektet ska bidra till hållbar materialanvändning genom att möjliggöra nya eller stärka existerande cirkulära affärsmöjligheter, som är baserade på cirkulär produktanvändning. Vi efterfrågar projekt som avser utveckla eller demonstrera innovationsbaserade lösningar som främjar cirkulär produktanvändning. I denna utlysning innebär det att produkter behåller sitt värde och funktion över längre tid och kan användas effektivt och cirkulärt. Särskilt efterfrågas lösningar som till väsentlig del är baserade på innovativa affärsmodeller och/eller tillämpningar av digitalisering/artificiell intelligens (AI).

Cirkulär produktanvändning kan möjliggöras genom till exempel cirkulär produktdesign, funktionsförsäljning, cirkulära affärsmodeller och tjänster som stödjer uppgradering, återtillverkning och återanvändning av produkter och ingående komponenter.

I cirkulär produktdesign ingår bland annat att utforma produkter så att de kan tillverkas utan farliga ämnen, av återvunna material och komponenter eller för att användas länge och cirkulärt. Det är viktigt att lösningar kan bidra till attraktiva affärserbjudanden och användarnytta.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • institut med anknytning till innovationsområdet
 • övriga aktörer med anknytning till innovationsområdet.

Hur mycket stöd kan du söka?

Högsta tillåtna stöd är 2 miljoner kronor per innovationsprojekt respektive 4 miljoner kronor per demonstrationsprojekt.

Demonstrationsprojekt kan i denna utlysning få beviljat finansiering för högst 35 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Innovationsprojekt kan i denna utlysning få beviljat finansiering för högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Tidplan

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i augusti 2021. Projektet kan starta tidigast 1 september 2021 och kan som längst pågå till 31 augusti 2023. Observera att tidplanen kan komma att ändras. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten. 

Webbinarier

Vi kommer att anordna två webbinarier där du ges möjlighet att ställa frågor om utlysningen och hur man söker stödet. Om du är intresserad av att delta ber vi dig att anmäla dig på länkarna nedan.

 • Webbinarium 1: 14 januari kl. 13.00–14.00
  Anmälan 
 • Webbinarium 2: 4 februari kl. 10.00–11.00
  Anmälan 

Om innovationsprogrammet RE:Source

Utlysningen genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. RE:Source bidrar till ökad konkurrenskraft och attraktionsförmåga för Sverige genom att stödja utvecklingen av innovativa lösningar för cirkulär ekonomi och en hållbar materialanvändning.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 12:00 samma dag som utlysningen stänger den 2 mars 2021.

Angående programmet samt utlysningens innehåll och inriktning:

Johan Felix (t o m 2020-12-31) respektive Klas Cullbrand (fr o m 2021-01-01), Innovationsledare för RE:Source,
Telefon: 0733-940 943 (Johan), 0737-188669 (Klas)
E-post: johan....@resource-sip.se / klas.cu...@resource-sip.se

Angående ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor: Kalle Svensson, Utlysningsansvarig, Energimyndigheten
Telefon: 016-544 2109 E-post: kalle.s...@energimyndigheten.se  

Susanna Widstrand, stf utlysningsansvarig, Energimyndigheten
Telefon: 016-544 2465 E-post: susanna.w...@energimyndigheten.se

Teknisk support: ekan...@energimyndigheten.se, 016-544 22 11

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet