Vill du bidra med forskning och innovation för en hållbar vindkraftsutbyggnad?

Nu kan du söka stöd för forsknings- och innovationsprojekt om en hållbar vindkraftsutbyggnad och näringslivsutveckling i Sverige. Projekt som syftar till att utveckla nya lösningar eller bygger upp kunskap inom området kan få stöd inom ramen för denna utlysning.

Sista dag för ansökan 2021-05-26 23:59
Utlysta medel Cirka 35 miljoner kronor

Projekt som bidrar till en hållbar vindkraftsutbyggnad och näringslivsutveckling i Sverige kan få stöd

I denna utlysning söker vi forsknings- och innovationsprojekt som kan möta de utmaningar som finns inom vindkraftsområdet. Det kan handla om att utveckla nya lösningar eller att bygga upp kunskap som kan användas av aktörer inom vindkraftsområdet i Sverige.

För projekt som syftar till att utveckla nya lösningar finns möjligheten att lämna in en skiss på ansökan.

De prioriterade forsknings- och innovationsutmaningarna i denna utlysning är (se den fullständiga utlysningstexten för mer information om utmaningarna):

  • Intressekonflikter och konkurrens om markanvändning såväl på land som till havs.
  • Resurseffektiv vindkraft i svenska förhållanden med minimerad miljöpåverkan.
  • Robust elsystem med hög försörjningstrygghet kräver nya lösningar samt incitament att använda dem.

Denna utlysning syftar i förlängningen till att bidra till en fortsatt vindkraftsutbyggnad som bidrar till att möta Sveriges energi och klimatmål, samtidigt som utbyggnaden sker på ett hållbart sätt såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt.

För projekt som utvecklar nya lösningar (kategori A, se nedan) är en förutsättning för att f&ar