Vill du bidra med forskning och innovation för ett hållbart och biobaserat samhälle?

Sverige har som mål att bli en fossilfri välfärdsnation till 2045. Denna utlysning ger stöd till projekt som med utgångspunkt från hållbara biobaserade råvaror har potential att bidra till att lösa de energi- och klimatutmaningar som finns för att Sverige ska nå målet. Det innebär att projekten måste ha relevans för det framtida energisystemet och samtidigt bidra till att lösa klimatutmaningarna. 

Sista dag för ansökan 2021-06-23
Utlysta medel ca 100 miljoner

Utlysningen omfattar aktiviteter inom forskning-, innovation- och kommersialisering som sträcker sig från mark till marknad. Här ingår bland annat tillgång och användning eller omvandling av biomassa, biobaserade värdekedjor, biobaserade system och för området relevanta hållbarhetsfrågor, samt samhälls- och socialorienterade frågor som uppstår vid omställning till ett fossilfritt, biobaserat samhälle. Det kan vara hela värdekedjor och system men även specifika delar av dem.

Det här är den första utlysningen inom ramen för programmet Bio+. Mer information om programmet och dess bakgrund finns på Energimyndighetens webbplats.

Projekt som kan bidra till något eller några av programmets utfallsmål kan få stöd

Programmets utfallsmål är:

  • Resurseffektiva lösningar
  • Hållbara värdekedjor
  • Nya aktörskonstellationer
  • Hög kompetensnivå
  • Effektfulla policy och styrmedel 

Projekt kan starta tidigast den 1:a januari 2022 och som längst pågå till den 31:a