Vill du bidra med forskning och innovation för ett hållbart och biobaserat samhälle?

Sverige har som mål att bli en fossilfri välfärdsnation till 2045. Denna utlysning ger stöd till projekt som med utgångspunkt från hållbara biobaserade råvaror har potential att bidra till att lösa de energi- och klimatutmaningar som finns för att Sverige ska nå målet. Det innebär att projekten måste ha relevans för det framtida energisystemet och samtidigt bidra till att lösa klimatutmaningarna. Nu är Mina sidor öppet för ansökningar!

Sista dag för ansökan 2021-06-23
Utlysta medel ca 100 miljoner

Utlysningen omfattar aktiviteter inom forskning-, innovation- och kommersialisering som sträcker sig från mark till marknad. Här ingår bland annat tillgång och användning eller omvandling av biomassa, biobaserade värdekedjor, biobaserade system och för området relevanta hållbarhetsfrågor, samt samhälls- och socialorienterade frågor som uppstår vid omställning till ett fossilfritt, biobaserat samhälle. Det kan vara hela värdekedjor och system men även specifika delar av dem.

Det här är den första utlysningen inom ramen för programmet Bio+. Mer information om programmet och dess bakgrund finns på Energimyndighetens webbplats.

Projekt som kan bidra till något eller några av programmets utfallsmål kan få stöd

Programmets utfallsmål är:

  • Resurseffektiva lösningar
  • Hållbara värdekedjor
  • Nya aktörskonstellationer
  • Hög kompetensnivå
  • Effektfulla policy och styrmedel 

Projekt kan starta tidigast den 1:a januari 2022 och som längst pågå till den 31:a december 2025. Utlysningen omfattar cirka 100 miljoner. 

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

  • företag
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • institut
  • övriga aktörer.  

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i november 2021. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Så här ansöker du

Observera att ansökningar till denna utlysning sker i verktyget Mina sidor.

Mer information om hur ansökningsformuläret ser ut och vilken information du behöver ta fram för din ansökan kan du läsa här.

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och vara komplett när den lämnas in.

Ytterligare information och bedömningskriterier hittar du i den fullständiga utlysningstexten.  

Öppen informations- och frågestund om utlysningen via TEAMS

Planerar du en ansökan och vill ställa frågor om innehåll och förfarande? Vill du lyssna till information och andras frågor som ett steg i utformningen av din ansökan? Då är du välkommen att delta.

Fredag 21 maj 2021, klockan 14:00–14:50.

Ingen anmälan behövs. Det är bara att ansluta direkt genom att klicka på länken till mötet ovan.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Skicka e-post till biop...@energimyndigheten.se eller kontakta:

Separations- och omvandlingsprocesser

Mats Larsson, 016-544 23 14
Vera Nemanova, 016-544 22 83
Sofia Andersson, 016-544 24 45
Benny Fillman, 016-544 21 41

Tillförsel och hållbarhet
Anna Malmström, 016-544 22 63
Kalle Svensson, 016-544 21 09

Omställning, systemstudier, humaniora och samhällsvetenskap
Michael Novotny, 016-542 06 25

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet