Vill du bidra med kunskap om biomassans roll i samhället och hållbara biobaserade lösningar?

I den här utlysningen ger Energimyndigheten stöd till forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till energi- och klimatomställningen genom att utveckla kunskap om biomassans roll i samhället och hållbara biobaserade lösningar.

Sista dag för ansökan 2022-05-24 23:59
Utlysta medel Cirka 100 miljoner kronor

Projekt som vill bidra med kunskap om bioenergins och biomassans bidrag till energi- och klimatomställningen kan få stöd

I utlysningen välkomnas projekt som bidrar till att utveckla kunskap om biomassans användning och omvandling samt om biobaserade värdekedjor och biobaserade system. Centrala teman i utlysningen är tillförsel av hållbar biologisk råvara och dess omvandling till energirelaterade produkter samt samproduktion mellan dessa och andra biobaserade produkter. Det kan också handla om projekt som kan bidra med kunskap om bioråvarans hållbarhet ur flera perspektiv.

I utlysningen välkomnas även projekt som kan ge kunskap om hur produktion och användning av biomassa påverkar samhällets aktörer både direkt och indirekt samt kritiska perspektiv och kunskap om potentiella risker och målkonflikter som kan uppstå i utvinning och användning av biomassa.

Detta är den tredje utlysningen inom Bio+ och vi välkomnar projektförslag för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ett eller flera av nedanstående områden:  

  1. Biomassa och biobaserade lösningar
  2. Hållbarhet, samhällsperspektiv och systemanalys

Vem kan söka?

Alla aktörer som har relevanta projektförslag kan söka.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i oktober 2022. Projektet kan starta tidigast 1:a november 2022. 

Om Bio+programmet

Energimyndigheten vill med forsknings- och innovationsprogrammet Bio+ utveckla hållbara biobaserade lösningar och värdekedjor samt öka kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra, energisystemet och samhället.

Mer om Bio+

Bioplusportalen

Öppen informations- och frågestund om utlysningen via Teams

Planerar du en ansökan och vill ställa frågor om innehåll och förfarande? Vill du lyssna till information och andras frågor som ett steg i utformningen av din ansökan? Då är du välkommen att delta.

Fredag 22 april 2022, klockan 14.00–14.50.

Klicka här för att ansluta till mötet

Ingen anmälan behövs. Det är bara att ansluta direkt genom att klicka på länken till mötet ovan.

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet