Anmälan informationsmöte industrins energi- och klimatomställning

Energimyndigheten anordnar informationsmöten via Teams den 17 mars och den 1 april, klockan 9.30-10.30.

Fokus för mötena är att informera om utlysningen, ansökningsprocessen och utvärdering av ansökningar. Under webbmötet får du möjlighet att ställa frågor till oss på Energimyndigheten kring processen och utlysningen.