Vill du bidra till industrins energi- och klimatomställning?

Har du en innovation som kan bidra till industrins energi- och klimatomställning? Du kan söka stöd för projekt som minskar utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till en mer effektiv energi- och resursanvändning.

Sista dag för ansökan 2022-06-14
Utlysta medel 40 miljoner kronor

Vilka projekt kan få stöd?

Utlysningen riktar sig till projekt inom följande områden:

  1. Nettonollutsläpp från industrins processer
  2. Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser
  3. Hållbart företagande inom industrin

Denna utlysning omfattar projekt som avser forskningskategorierna industriell forskning, experimentell utveckling och genomförbarhetsstudier.

Genomförbarhetsstudier innebär att genomföra en utvärdering och analys av potentialen för ett kommande projekt.

Vem kan söka?

Stöd kan lämnas till aktörer som kan bidra till ovanstående områden. Det kan till exempel vara:

  • Företag till exempel industriföretag, leverantörer av teknik och tjänster
  • Universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • Forskningsinstitut
  • Offentlig sektor eller andra organisationer

Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i november 2022.

Projektet kan starta tidigast 2023-01-01.  

Informationsmöte 17 mars och 1 april via Teams

Energimyndigheten anordnar informationsmöten via Teams den 17 mars och 1 april, klockan 9.30-10.30.

Fokus för mötena är att informera om utlysningen, ansökningsprocessen och utvärdering av ansökningar. Under webbmötet får du möjlighet att ställa frågor till oss på Energimyndigheten kring processen och utlysningen.

  • För att delta den 17 mars, anmäl dig senast den 16 mars.
  • För att delta den 1 april, anmäl dig senast den 31 mars. 

Anmälningsformulär till informationsmöte

Innan anmälan till informationsmötet rekommenderas sökande ta del av informationsmaterialet om utlysningen där många frågor rörande utlysningen, ansökningsprocess och utvärdering av ansökningar besvaras.

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet