Stort intresse för energieffektivisering hos svenska industrier

Svenska industrier har sökt stöd för energieffektivisering för över 30 miljoner kronor. Sedan Energimyndigheten startade stöden inom programmet Energisteget har totalt 35 industriföretag beviljats stöd under 2018, och intresset är fortsatt stort. Nu öppnar återigen möjligheten att söka stöd under 2019.

I april förra året startade programmet Energisteget där industriföretag kan söka ekonomiskt stöd för projektering eller investering av energieffektiva åtgärder.

–Det finns ett jättestort intresse för stöden bland industrier. Tack vare det ekonomiska bidraget kan de få igenom investeringar som normalt sett inte hade bedömts som lönsamma, säger Anders Pousette som är programansvarig på Energimyndigheten.

Den beräknade energibesparingen hos de 35 företag som fick stöd under förra året är 52 GWh.

Nu öppnar återigen möjligheten att söka pengar. Investeringsstödet har två prövningstillfällen – den 30 april och den 30 september 2019. Projekteringsstödet kan sökas löpande fram till 31 oktober 2019.

Åtgärderna som fått stöd

Exempel på åtgärder som beviljats investeringsstöd är återvinning av restvärme från processer, förbättrade kylsystem, förbättrade styrsystem, elektrifiering av arbetsmaskiner, energieffektiva ventilationssystem, energieffektiva belysningslösningar och reducering av tryckluft.

Projekteringsstöd har beviljats för detaljprojektering av mer energieffektiva lösningar vid en större ombyggnation av en produktionsverksamhet. Företag har också fått stöd för kartläggning av energiflöden och mätningar som är nödvändiga inför beslut om en investering.

Seminarier under vintern 2019

Under februari och mars kommer Energimyndigheten att hålla seminarier om stöden runt om i landet.
Mer information och anmälan finns här.

För mer information, kontakta:

infoener...@energimyndigheten.se