Svenska lösningar energieffektiviserar det Indonesiska elnätet

Indonesien är en av världens snabbast växande ekonomier med ambitioner att ställa om sitt energisystem till ett mer hållbart och robustare system. Genom Energimyndighetens Business Accelerator Programme Indonesia har svenska företag möjlighet att introducera sina lösningar på den Indonesiska marknaden. Det finns ett stort behov av lösningar som effektiviserar elnätet, vilket tre svenska företag som ingår i programmet upptäckt.

Indonesien är en av världens snabbast växande ekonomier. Till 2030 spås landets energi- och elektricitetsbehov kunna öka med fyra femtedelar respektive tredubblas. Samtidigt siktar den indonesiska regeringen, i enlighet med Parisavtalet, på att ha uppnått 23 procent förnybar energi 2025 och att ha sänkt koldioxidutsläppen med 29 procent senast 2030.

Att bibehålla den starka tillväxten samtidigt som landet ställer om sitt energisystem är en tuff, men inte omöjlig utmaning. En av nycklarna till att lyckas finns i det stärkta exportsamarbetet med länder som har lång erfarenhet av att hantera en ökad tillväxt parallellt med klimatsmarta energisatsningar.

Sedan 1970-talet har Sverige varit ett föregångsland när det kommer till att utveckla hållbara energilösningar. Resultatet? Över hälften av landets energiproduktion kommer idag från förnybara källor medan merparten av elproduktionen är fossilfri. Tack vare den avsiktsförklaring som Indonesiens och Sveriges energiministrar undertecknade i februari 2017 är exportsamarbetet mellan länderna i full gång.  

Vill minska störningar i elnätet

Ett svenskt företag som hoppas kunna bidra till Indonesiens energiomställning är Alingsåsbaserade Unipower, som började som en underavdelning till ABB. Under tidigt 1990-tal avknoppades verksamheten från koncernen och ett självständigt bolag med fokus på elkvalitet bildades. Idag säljer man det automatiska övervakningssystemet PQ Secure.  

                         

Bild: Unipower

– Traditionellt sett har många aktörer använt sig av portabel mätutrustning. Det är ett ganska reaktivt sätt att arbeta med störningar i elnät. Vår lösning fungerar lite som den svarta lådan i ett flygplan, med hjälp av vår mätdata kan du se exakt vad som gick fel, säger Anders Larsson, konsult inom internationell affärsutveckling på Unipower.  

Den indonesiska geografin består av tusentals öar. Det har lett till ett fragmenterat elnät, vilket har gjort det svårt att säkerställa elkvaliteten överallt. När landets befolkning och dess energibehov ökar, skulle den svenska innovationen kunna hjälpa indonesiska aktörer att säkerställa kvaliteten på morgondagens elförsörjning.  

– Det finns en enorm marknadspotential för oss i Indonesien. Vi vill finnas där när den realiseras, säger Anders Larsson.  

Underlättar avbrottsplanering

Ett annat svenskt bolag som är experter på elnätsövervakning är dLaboratory. Det grundades i Lund 2015 för att kommersialisera doktor Magnus Akkes forskning inom distributionsnät. Företagets huvudsakliga produkt är en applikation för incidentanalys, som kopplar upp elnät till molnet för att kunna leverera automatiska felrapporter via smarta telefoner, surfplattor och datorer.  

– Man har alltid velat komma till rätta med den här typen av störningar, frågan var bara hur man skulle samla och analysera data från näten. Magnus Akke började forska kring det på Lunds tekniska högskola redan under 90-talet, säger Patrick Accord, säljare på dLaboratory.  

Det svenska företagets smarta störningsanalyser erbjuder ett beslutsunderlag för nätbolag som vill jobba proaktivt och reducera sitt SAIDI (System Average Interruption Duration Index), det vill säga summan av all avbrottstid delat på antalet elnätskunder. Lösningen passar väl in på den indonesiska energimarknaden, där infrastrukturella utmaningar leder till osäkra elnät.  Bild: dLaboratory. Störningsplott.

– BAPI erbjuder ett tillfälle för oss att hjälpa Indonesien att bli bättre på sin avbrottsplanering, säger Patrick Accord.  

Brusreducerande hörlurar för elnätet

Företaget Comsys grundades i Åtvidaberg 2001. Deras ADF-teknologi harmoniserar störningar som annars hade lett till produktionsstopp och ökade förluster i elnätet. Produkten beskriver företaget som ett slags ”brusreducerande hörlurar för elnät”.  

– I moderna industrier har man frekvensomformare, vilket i praktiken är en dimmer för elmotorer. Det är bra eftersom det spar energi. Problemet är bara att det skapar störningar på nätet. Dessa åtgärdar vi med vår teknologi, säger sälj- och marknadschef Rickard Jacobson.  

Bild: Rickard Jacobsson, Comsys

Comsys hoppas genom sitt deltagande i BAPI hitta en lokal återförsäljare i Indonesien.  

– Det finns en stor marknadspotential för oss i Indonesien, det är ett land som både har en stor industri och ett elnät som står inför stora utmaningar.  

Business Accelerator Programme Indonesia (BAPI)

Energimyndighetens och Business Swedens exportprogram BAPI hjälper svenska energibolag att utforska den indonesiska marknaden. Genom programmet vill man skapa nya affärsmöjligheter och ett ökat kunskapsutbyte som kan bidra till Indonesiens energiomställning. Det här är några av lösningarna som de svenska företagen på utbudssidan tar med sig till öriket.