Informationsseminarium: Delta i internationella forskningsprojekt inom bioenergi

10 juni 2024
10:00-11:00

Är du intresserad att vara med i eller leda internationella projekt om bio-relaterade forskningsfrågor? Forskningsprogrammet Bio+ finansierar internationella projekt inom ramen för Partnerskapet Clean Energy Transition (CETP). Välkommen till vårt informationsmöte för att lära dig mer.

Bio+ är ett forsknings- och innovationsprogram som fokuserar på hur biomassans, bioenergins och bioekonomins kan bidra till energi- och klimatpolitiska, forskningspolitiska samt näringspolitiska mål.

Vi välkomnar dig, som svensk aktör, inom dessa områden till ett informationsmöte för att berätta hur du kan delta i internationella projekt tillsammans med minst två andra länder.

Nästa utlysning av medel inom CETPartnership öppnar i september 2024 och stänger i november 2024. Vi ser därför fram emot att välkomna dig till vårt digitala informationsmöte.

Under mötet kommer du att få:

  • information om forskningsprogrammet Bio+
  • en kort introduktion till CETPartnership
  • information om nästa utlysning.

Det kommer även finnas tid för frågor och dialog.

Om Bio+

Om forskningsprogrammet Bio+

Om CETP

Om partnerskapet CETP

Anmälan

Till anmälan 

Anmälan stänger den 9 juni.

Övrig information

Den 4 juni kl. 10.00–12.00 anordnas ett övergripande och internationellt informationsmöte om 2024 års utlysning.

Informationsmöte om CETPartnership