2000-04-17
Redovisning av beredskapslägen den 31 december 1999 inom funktionen Energiförsörjning
Mottagare: Näringsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2000-04-10
Protokoll till konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om att minska för- surning, eutrofiering och marknära ozon - yttrande.
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2000-03-31
Upphandling av ny elproduktionsteknik
Mottagare: Näringsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2000-03-21
Beredning inför regeringens tillåtlighetsprövning enl 17 kap miljöbalken av vägutredning för väg E 6 tanumshede-Vik, inom Tanums och Strömstads kommuner
Mottagare: Vägverket
Dokumenttyp: Remissyttranden
2000-03-21
Ansökan om ändring i villkor i regeringens beslut avs lagen om hushållning med naturresurser för en tredje rullbana vid Stockholm-Arlanda flygplats.
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2000-03-13
Beredskapslagring av olja m m under lagringsåret 2000/2001
Mottagare: Näringsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev