2000-05-30
Redovisning av regeringsuppdrag avseende kontroll och utvärdering av pilotprojekt som avses i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Mottagare: Finansdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag
2000-05-29
Uppdrag i regl.brev. Erfarenheter och lärdomar av försöksverksamheten med gemensamt genomförande (AIJ)
Mottagare: Näringsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2000-05-29
Redovisning av myndighetens arbete med att förbereda investeringsprojekt anpassat till mekanismen för ren utveckling. Regeringsuppdrag.
Mottagare: Näringsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2000-05-24
Uppdrag avseende ledningsfrågor inom det civila försvaret. Se även dnr 02-99-4148
Mottagare: Övriga instanser
Dokumenttyp: Remissyttranden
2000-05-24
Energimyndighetens åtgärder inför Sveriges ordförandeskap i EU. Regeringsuppdrag.
Mottagare: Näringsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2000-05-19
Plan för svenskt SAVE
Mottagare: Näringsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev