FFI Energi & Miljö

Inom FFI Energi & Miljö tas ansökningar emot kontinuerligt, men för att effektivisera bedömningsprocessen summeras ansökningar upp vid olika tidpunkter. Sista dag att lämna in ansökningar för bedömning till de olika bedömningsomgångarna framgår enligt tidplanen nedan.

Sista dag för ansökan 2019-12-10 14:00

Aktuella datum för uppsummering av ansökningar

Följande uppsummeringsdatum gäller. Observera att vissa av uppsummeringstillfällena kan ändras eller helt tas bort. Ambitionen är att ansökningarna skall vara bedömda och rekommenderade cirka 6 veckor efter angivet uppsummeringstillfälle för att sedan tas upp för beslut på Energimyndigheten. Det senare brukar ta 2-5 månader beroende på ansökt belopp.

  • 10 december 2019, kl 14.00   OBS: nya ansökningsmallar med ny rubrik om jämställdhet
  • 9 juni 2020 kl 14:00
  • 8 december 2020 kl 14:00

Vi välkomnar nu särskilt ansökningar enligt följande:

  • Projekt med hög innovationsgrad och stor potential till minskning av klimatutsläppen (direkt eller indirekt)
  • Branschöverskridande samverkan
  • Forskning om samspelet mellan infrastruktur för förnybara drivmedel (inkl. el) och fordon.
  • Projekt som inrymmer doktorander inom elektrifieringsområdet och stärker kompetensuppbyggnaden inom detta område.
  • 15 miljoner av utlysningens budget(ca 80 Mkr) reserveras för stöd till ansökningar där ett eller flera SME-företag har minst 25% av i projektets sökta medel. (FKG hjälper till att sprida detta till berörda företag)
  • Programportföljen inom förbränningsmotorområdet är nu relativt välfylld och för ansökningar inom detta område krävs högre innovationshöjd.

Så här ansöker du

Ansökan lämnas via Energimyndighetens e-tjänst E-Kanalen.

Detaljerad information om utlysningen och ansökningsprocessen finns i skriften "Att söka och rapportera". I alla projekt krävs industriell motfinansiering. Projektbeskrivningen ska företrädesvis skrivas på svenska eller undantagsvis på engelska och vara komplett vid inlämnandet (CV, Projektblankett och Projektbeskrivning).

Kort om Energi & Miljö

Programmet Energi & Miljö är inriktat mot fordonsrelaterade forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter inom områdena ökad energieffektivitet, övergång till förnybara bränslen, minskad lokal/regional miljöpåverkan samt områden med potential att stärka Sveriges och den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft i ett globalt perspektiv.

Programmet Energi & miljö har som mål att väsentligt bidra till reduktion av utsläppen av fossilt CO² och övriga emissioner från vägfordon och arbetsmaskiner.

Mer information om FFI Energi & Miljö finns i färdplanen under rubriken Dokument.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet