RE:Source: Styrmedel för ökad resurseffektivitet för produkter

Sök stöd för projekt som syftar till att förbättra befintliga styrmedel och därigenom kan bidra till ökad resurseffektivitet och miljömässig hållbarhet för produkter. Inom innovationsprogrammet RE:Source utlyser Energimyndigheten,Vinnova och Formas cirka fyra miljoner kronor.

Sista dag för ansökan 2018-08-29 23:59
Utlysta medel Cirka 4 miljoner kronor

Utlysningen syftar till att stödja framtagande av beslutsunderlag för utveckling av befintliga styrmedel avsedda att påverka utformning av produkter för att uppnå ökad resurseffektivitet över produkters hela livscykler.

Projektens fokus ska ligga på utvärdering av förutsättningar för, samt konsekvenser av utveckling av styrmedel.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till aktörer med verksamhet i Sverige såsom:

  • företag.
  • offentliga aktörer,
  • ideella föreningar,
  • branschorganisationer,
  • forskningsinstitut,
  • universitet och högskolor.

I denna utlysning fäster vi särskild vikt vid att projektkonstellationen kan uppvisa objektivitet och vetenskaplig kompetens i förhållande till de projektfrågeställningar som adresseras.

För utlysningen gäller att:

Beviljade projekt förväntas reservera arbetstid motsvarande fem arbetsdagar för möten och samverkan med övriga inom utlysningen beviljade projekt.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 15 november 2018 och som längst pågå till 31 maj 2020.

Observera att ansökningar som inte uppfyller de formella kraven enligt utlysningstexten (avsnitt 5) kan komma att avvisas.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Frågor om programmet RE:Source samt utlysningens innehåll och inriktning:

Johan Felix, innovationsledare för RE:Source, Chalmers Industriteknik.

Frågor om ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Jenny Köhler, utlysningsansvarig, Energimyndigheten.

Coralie Chasset, stf utlysningsansvarig Energimyndigheten.


Utlysningsarkivet