Verifiering av nya energiinnovationer

Energimyndigheten utlyser 20 miljoner kronor för verifiering av nya energiinnovationer. Projektförslag som har potential att bidra till omställningen av energisystemet genom tillförsel av förnybar energi eller energieffektivisering välkomnas i utlysningen. Sista ansökningsdag är den 20 september.

Sista dag för ansökan 2016-09-20
Utlysta medel 20 miljoner kronor

Utlysningens syfte är att bidra till omställningen av energisystemet genom att stödja verifiering av nya energiinnovationer samt förbereda dessa inför en kommersiell fas. Utlysningen riktar sig till svenska små och medelstora företag (SMF) och enskilda forskare och innovatörer.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska ha en trovärdig potential att kunna bidra till omställningen av energissystemet. Det innebär att den ska bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och därutöver även kunna uppvisa en tydlig kundnytta samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning.

Det projekt som ansökan avser ska ha det övergripande målet att ta innovationen närmare och förbereda den inför kommersiell fas. Stöd kan sökas för riktade insatser som bidrar till vidareutveckling och verifiering av innovationen tillsammans med kund, och därutöver även för affärsutvecklingsinsatser och förberedelser inför kommersiell fas. Innovation kan här avse teknik, produkt eller tjänst.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om.

Följ anvisningar i utlysningstext

Projektansökan ska skrivas enligt anvisningar i utlysningstexten och bedömningskriterierna. Det är mycket viktigt att du besvarar bedömningskriterierna och bifogar dem till ansökan. Du laddar ner dokumentet med bedömningskriterierna via länken längre ner på den här sidan.

Skicka in ansökan via E-kanalen

Du skickar in ansöka via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. För att du ska kunna skicka in en ansökan via E-kanalen måste du ha ett användarkonto som söks via webbplatsen.