dcsimg

Fastighetstvättmaskiner

Energimyndighetens Testlab har testat fem tvättmaskiner för flerfamiljshus. Testet visar att det fortfarande är energieffektivast att tvätta i fylld maskin, även om moderna tvättmaskiner är cirka 30 procent effektivare vid halvfylld maskin jämfört med äldre modeller

I testet har bland annat ingått att mäta energianvändningen, hur bra tvättmaskinerna tvättar, programtiden och ljudeffektnivån. Energianvändningen har mätts upp vid 60 grader, med fylld och halvfylld maskin och vid 40 grader, då med halvfylld maskin.

Testade med fabriksinställningar

Alla tvättmaskiner testas med de inställningar de har när de levereras från fabriken. Tillverkarna har olika beteckningar på sina tvättprogram och program med samma namn kan ha olika funktion.

Det är fortfarande energismartast att tvätta i fylld maskin

I en fastighet med många en- och tvåpersonershushåll kan de boende uppleva att det är svårt att fylla maskinerna. Det är alltid energieffektivast att tvätta i fylld maskin, men alla de testade modeller använder mindre el och vatten då tvättmaskinen bara är fylld till hälften. I snitt minskar energianvändningen med 30 procent. Störst är skillnaden för Electrolux W 465H där energianvändningen sjunker med 41 procent. Äldre fastighetstvättmaskiner drar nästan lika mycket el om maskinen är fylld eller bara halvfylld.

Två av maskinerna testade med varmvatteanslutning

Alla tvättmaskinerna kan anslutas till kallt eller till både kallt och varmt vatten. Det är upp till dig som fastighetsägare eller bostadsrättsförening att bestämma hur tvättmaskinerna ska anslutas. Med eluppvärmt vatten blir det ingen skillnad men om vattnet värms med fjärrvärme eller värmepump så kan fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens kostnader sänkas samtidigt som det varma vattnet som redan går in till fastigheten tas tillvara.

Två tvättmaskiner har testats med varmvattenanslutning, Asko Professional och Cylinda PT3160S. Vid varmvattenanslutning är det mesta vattnet varmt redan från start, men maskinen tar även in en mindre mängs kallt vatten. Alla sköljningar sker i kallt vatten.

Index visar tvättresultatet

Hur bra tvättmaskinerna tvättar visas som ett index, där 1,00 är mycket ren tvätt. De testade tvättmaskinerna har ett tvättresultat från 0,86 till 1,00 för en 60 graders tvätt. Testet visar att Asko Professional och Cylinda PT3160S får sämre tvättresultat än de maskiner som är testade med enbart kallt vatten från start. Detta beror på att tvättmaskinerna tar in för lite kallt vatten och temperaturen blir då för hög så att fläckar av proteinrik smuts som choklad och blod inte går att tvätta bort. 

Fastighetsägare, hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar ska vara medvetna om att med varmvattenanslutning finns risken att tvättresultatet blir sämre, speciellt om tvätten är hårt smutsad.

Antal sköljningar

Fastighetstvättmaskinerna Asko och Cylinda har tre sköljningar som standard vilket är bra att känna till för boenden som är överkänsliga för tvättmedelsrester. Övriga testade tvättmaskiner har två sköljomgångar, men användarna kan själva välja till extra skölj när de väljer tvättprogram. På tvättmaskinen från Miele ökar då vattenmängden även i huvudtvätten. 

Bra centrifugering sänker energianvändning vid torkning

Som fastighetsägare, hyresvärd eller bostadsrättsförening kan ni spara energi och pengar på att välja tvättmaskiner som centrifugerar bra. Alla testade tvättmaskinerna har bra centrifugering som betyder att bara ungefär hälften av fukten är kvar i kläderna.

Centrifugeringen bidrar till att sänka energianvändningen för torktumling och det går snabbare för de boende att få tvätten torr. 

Tvätten klar på en timme

I ett flerfamiljshus är det begränsat med tvättider och därför är det bra om maskinerna tvättar snabbt, att tvätta en 60-graders tvätt bör inte ta länger än ungefär en timme, något som alla de testade tvättmaskinerna klarar.

Hörbar skillnad i ljud mellan olika tvättmaskiner

Alla tvättmaskiner låter som mest när de centrifugerar. I en separat tvättstuga kanske det inte har någon större betydelse hur mycket maskinerna bullrar, men finns det boende ovanför tvättstugan kan detta vara bra att känna till.

Ljudeffektnivån vid tvättning varierar från 49 dB(A) till 55 dB(A) för de testade modellerna. Under den betydligt kortare centrifugeringstiden ökar ljudet, och här från 66 dB(A) till 72 dB (A). I båda fallen visar testet på en hörbar skillnad mellan de olika tvättmaskinerna.

Ska funka för alla att använda

En fastighetstvättmaskin behöver vara enkel att använda och den ska ha taktila markeringar på programvredet, vilket underlättar för de som har nedsatt syn. Av de testade tvättmaskinerna är det bara de två modellerna  från Electrolux som har taktilmarkering. Det ska inte krävas alltför mycket kraft för att öppna och stänga luckan, speciellt viktigt för personer med nedsatt funktion i armar och händer. På samtliga tvättmaskiner är det trögt att stänga eller öppna luckan till tvättrumman. Hur mycket kraft som behövs mäts i Newton.

Läs även testet av fastighetstorktumlare.

Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.