Statistik

Energimyndigheten har statistik om var Sverige får energin från, vad vi använder den till och hur mycket som går till omvandling och överföring. Här samlar vi flera olika källor till vår statistik.

 

Energi kan inte förstöras eller skapas, utan kan bara omvandlas. Energi tillförs systemet från exempelvis träd, olja eller gas där energin finns lagrad. Därefter omvandlas energin till el, värme och andra bränslen som kan användas inom industrin eller i bilar. Elen och värmen överförs i elnät och ledningar medan andra produkter transporteras.

Energin används sedan inom de tre sektorerna industri, transport samt bostäder/ service, som till exempel uppvärmning av småhus, bensin i bilar samt vid tillverkning av järn och stål.

Energivaror, som biobränsle, gas och el, säljs på en marknad innan de kommer till användarna. Priserna på de olika energivarorna hittar du under Energipriser.

Vill du ha en överblick av hela energisystemet hittar du den under Energibalans, som visar energiflödet för de mest centrala energikällorna i Sverige.

Illustration: Bo Reinerdahl