Belysningsutmaningen - därför ska du gå med

Den nationella satsningen på belysningsområdet är ett led i regeringens klimatarbete. Satsningen ska bidra till att öka effektiv belysning med hög kvalitet både i Sverige och internationellt. Målet är att få ut tio miljarder energieffektiva belysningslösningar på den globala marknaden.

I Sverige står belysning i bostäder, offentliga lokaler, kontorslokaler samt utomhusbelysning för en betydande del av elanvändningen. Enligt en bedömning från 2010 motsvarar det ungefär 14 TWh årligen, vilket är cirka tio procent av den totala elanvändningen i Sverige. Med dagens lampor och system kan elanvändningen för belysning halveras.

Energieffektivisering bidrar till klimatmål

Energieffektivisering är en viktig faktor för att bidra till att uppnå klimatmålen i Sverige och globalt. När energianvändningen minskar minskas också utsläppen av växthusgaser.

Därför ska du gå med

I Sverige har arbetet med att byta till bästa möjliga teknik kommit långt men det finns fortfarande mycket gammal belysning kvar, inte minst i offentliga lokaler som exempelvis skolor. Med effektiva belysningslösningar går det att behålla, eller till och med sänka, elanvändningen och samtidigt öka användningen av belysning.

Belysning mer än bara ljus

Belysning handlar inte bara om ljus utan även om hälsa, trygghet, estetik, produktivitet, miljöpåverkan, teknik- och materialval, konkurrenskraft samt resursanvändning. Den nya belysningstekniken innebär också nya spännande möjligheter rent estetiskt. Exempelvis kan belysningsteknik integreras i andra produkter och ge helt nya utseenden och utformning.

Bidra till minskad energianvändning och klimatpåverkan

Belysningsutmaningen riktar sig både till leverantörer och till beställare som vill vara med och bidra det globala målet få ut tio miljarder energieffektiva belysningslösningar på en global marknad och därigenom minska energianvändning och klimatpåverkan.

Anta utmaningen - anmäl dig här

Mer om den globala utmaningen – ett internationellt samarbete i grunden

Global Lighting Challenge har tagits fram inom ramen för Clean Energy Ministerial som är ett samarbete med energiministrar inom G20 och de nordiska länderna. Sverige, Indien, USA, Kina och ett stort antal andra länder har anslutit sig till den internationella utmaningen.

Belysning har direkt koppling till minskad klimatpåverkan

Ett av flera områden inom samarbetet är energieffektiv belysning eftersom det finns en stor besparingspotential och direkt koppling till minskad klimatpåverkan. Den nya belysningstekniken med lysdioder, LED gör det också möjligt att fler kan få tillgång till belysning utan att energianvändningen ökar.