Utbildningens upplägg

Energilyftet genomförs i två huvudsteg. Inledningsvis erbjuds ett seminarium med kursledare, i nästa steg sker vidareutbildning via en webbaserad kurs. Därefter erbjuds också webbinarier där du kan ställa frågor till våra experter.

Energilyftet, som är en kostnadsfri webbutbildning. Det finns även möjlighet att delta i ett inledande seminarium samt få kontakt med en energiexpert under webbinarium.

Steg 1: Seminarium

Seminariet pågår en halvdag och innehåller presentationer och diskussioner i grupper där deltagare kan delge sina erfarenheter i ämnet. Målet med seminariet är att samla olika yrkesgrupper inom målgruppen, skapa diskussion och ge allmän information om lågenergibyggnader.

På seminariet får du svar på frågor som: Varför ska vi bygga energieffektivt? Hur kommer man igång med att bygga lågenergibyggnader? Finns praktiska exempel i närheten av mig? Relevanta studiebesök kommer att erbjudas i samband med seminariet, på orter där seminarier hålls.

Steg 2: Webbaserad utbildning

För fördjupad kunskapshöjning har en webbaserad utbildning utvecklats. Varje kursdeltagare kan själv välja när utbildningen ska genomföras men rekommenderad tidsperiod för att gå den webbaserade kursen är inom fyra veckor från seminariet.

Den internetbaserade utbildningen kommer att vara ämnesanpassad och innehålla sakfrågor för specifika ämnen där varje aktör kan välja ut de teman som är mest relevanta för dem. Genomför man hela Energilyftet, inklusive seminarium, studiebesök och webbaserad utbildning beräknas kursen ta 25-30 timmar. Varje avsnitt i webbutbildningen avslutas med kunskapsfrågor. Efter godkända kunskapsfrågor kan ett personligt kursintyg skrivas ut.

Ställ frågor till våra experter via webbinarier

Därefter ges kursdeltagarna möjlighet att delta på ett webbinarium och ställa frågor till ämnesexperter.