Hemelektronik

Hemelektronik som tv, dator, dvd-spelare och separat digitalbox fortsätter ofta att dra ström fast du tror att du stänger av dem med fjärrkontrollen eller avstängningsknappen.

Bredbandsmodem, trådlösa telefoner, halogenlampor och mobiltelefonladdare har en transformator som förbrukar el även om lampan är släkt eller mobilen är bortkopplad från laddaren. En värmekamera avslöjar exakt hur varm en transformator kan bli.

Ekodesign skärper energikraven både i drift och i standby

Ekodesign är ett sätt att få bort de produkter som drar onödigt mycket energi från marknaden. EU:s gränsvärde för högsta tillåtna standbyförbrukning är 1 watt och i augusti 2011 skärps gränsen till 0,5 watt.

Energimärkning av tv-apparater

Tv-apparater är den första produktgruppen inom hemelektronik som har fått obligatorisk energimärkning. Märkningen är gemensam för EU-länderna. Energimärkningen ska inspirera tillverkarna i produktutvecklingen och underlätta för konsumenterna att välja energisnåla tv-apparater.

För tv-apparater finns en gräns för vilken effekt de får ha, både i drift och i standby, baserad på tv:ns storlek. För en 40 tums-tv med full HD ligger gränsvärdet till exempel på 234 watt. Den 1 april 2012 skärps kraven ytterligare.

Hur energieffektiv en modell är visas på skalan A till G och syns på etiketten från mörkt grönt till rött. Den effektivaste klassen är till en början energiklass A. Redan från start kan de tillverkare som har tv-apparater som är effektivare än A frivilligt använda A+, A++ och A+++. Allt eftersom tv-apparaterna blir effektivare kommer den obligatoriska skalan att uppdateras stegvis, samtidigt som den sämsta klassen försvinner, så det blir sju steg på skalan efter varje justering. Ekodesign och energimärkningen förväntas tillsammans spara 43 terawattimmar el per år vid år 2020.

Det är inte bara tv:n eller datorn som kan fortsätta att dra ström när de inte används. Bredbandsmodem, trådlösa telefoner, mobil- och batteriladdare har alla transformatorer som drar el så länge elkontakten sitter i vägguttaget.

Energismartare med inbyggd digitalbox

Ett energispartips är att fråga efter en tv som har inbyggd digital-tv-box som klarar de tv-sändningar du har hemma, till exempel kabel- eller satellit-tv. Då sparar du energi samtidigt som du slipper dubbla fjärrkontroller. En separat digital-tv-box kan nämligen dra lika mycket el som en mindre tv.

Lite större tv använder mycket mer energi

Det finns ett direkt samband mellan skärmens storlek och energianvändningen då tv:n är på. Energianvändningen kan tredubblas om du byter ut en 28 tums bildrörs-tv till en större 42 tums plasma-tv. Det kan innebära flera hundra kronors skillnad på elräkningen varje år.

Läs mer om tv:ns energianvändning.

För tv syns det på energimärkning om det finns en strömbrytare som bryter energianvändningen till mindre än 0,01 watt i standby. Det finns ingen information om energianvändningen i standby, eftersom ekodesign redan ställer krav på högsta tillåtna standby.

Digital-tv-boxen kan sluka energi

Energimyndighetens test av tio nya digital-tv-boxar i budgetklassen visar att energianvändningen skiljer väldigt mycket mellan olika fabrikat.

Läs testet av digitalboxar.

Närverksanslutna apparter - vad är det?