Externa nätaggregat

Externa nätaggregat finns till exempel till bärbara datorer, mobiltelefoner och MP3-spelare. De har krav på låga förluster vid nollast, verkningsgrad och på teknisk dokumentation. Ekodesignkraven förväntas spara 9 TWh i EU år 2020.

Nätaggregat omvandlar växelströmmen i vägguttaget till de former av elektricitet som de olika komponenterna i en apparat behöver. Bärbara datorer, mobiltelefoner och MP3-spelare har ofta ett externt nätaggregat som är monterat på sladden mellan vägguttaget och apparaten. Det externa nätaggregatet fungerar också i de flesta fall som laddare till apparatens batteri.

EU-kommissionen planerar omröstning om reviderad ekodesignförordning för externa nätaggregat (EPS) under 2018. Det finns preliminära dokument som är på gemensamhetsberedning inom kommissionen och vi bjuder därför in till branschmöte enligt nedan.

Ekodesignkrav

Ekodesignförordningen för externa nätaggregat omfattar de flesta AC/AC och AC/DC-aggregat som är fristående och som har en uteffekt på upp till 250 watt. Det finns krav på låga förluster vid noll-last samt krav på lägsta verkningsgrad över lastområdet. Det finns också krav på den tekniska dokumentationen.

Produktkraven för externa nätaggregat väntas bidra till en årlig besparing på 9 TWh i EU år 2020, det motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp på 3,6 miljoner ton per år. De väntas också bidra till mindre avfall och mindre behov av råvaror vid tillverkningen eftersom aggregaten antas bli allt mindre i storlek.

Revidering

En revision av förordningen pågår och nya förslag har distribuerats.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
10 oktober 2018 Utkast reviderad förordning för ekodesign (engelska)
10 oktober 2018 Utkast reviderad förordning för ekodesign - bilagorna (engelska)
juli 2018 Utkast reviderad förordning för ekodesign (engelska)
juli 2018 Utkast reviderad förordning för ekodesign - bilagorna (engelska)
16 april 2015 Förslag på reviderad förordning 278/2009 (engelska)
16 april 2015

Förklarande dokument till förslag på reviderad förordning 278/2009 (engelska)

16 april 2015 Uppdaterad förstudie (engelska)
13 mars 2013 Revisionsdokument
13 mars 2013 Förstudie inför revision
7 april 2009 Ekodesignförordning 278/2009 (svenska)
7 april 2009 Ekodesignförordning 278/2009 (engelska)
Avslutad Förstudiens webbplats