Tvättmaskiner för hushållsbruk

Det finns nu ekodesignkrav för tvättmaskiner som bland annat innebär att tvättmaskiner måste tvätta rent, motsvarande klass A, för att få säljas inom EU. Samtidigt har energimärkningen uppdaterats.

EU-kommissionen har skickat ut förslag till reviderade förordningar för ekodesign och energimärkning för tvättmaskiner och kombinerade tvätt- och torkmaskiner för hushållsbruk, se i tabellen längst ner på denna sida.

EU-kommissionen har skickat ut enkäter inför revidering av förordningarna som Energimyndigheten har besvarat. Vill man anmäla sig som intressent (stakeholder) för att få information och möjlighet att besvara kommande förfrågningar kan man göra det på EU-kommissionens webbsida.

En nyhet är att det nu föreslås krav på resurseffektivitet som exempelvis krav på reparerbarhet, återvinningsbarhet eller tillgänglighet på reservdelar. Läs mer om resurseffektivitetskraven här.

Ekodesignkrav

Ekodesignkraven på tvättmaskiner anger krav på energieffektivitet från juli 2011. Kraven skärps sedan stegvis. Produkter som inte uppfyller kraven får inte sättas på marknaden, varken genom import eller genom produktion. Återförsäljarna får sälja slut på sina lager och konsumenterna får självklart fortsätta använda de tvätt- och diskmaskiner som de redan har i hemmen.

Kraven gäller för tvättmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning (även sådan som kan drivas med batterier), inklusive inbyggda tvättmaskiner för hushållsbruk. Kraven gäller inte för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk.

Ekodesginkraven gäller från 1 juni 2011, 1 december 2011, 1 december 2012 och 1 december 2013. Krav ställs på energieffektivitet, tvätteffektivitet och vattenförbrukning.

Energimärkning

Hur energieffektiv en tvättmaskin är visas med energimärkningen på en skala A+++ till G, där A+++ är effektivast. De uppgifter som lämnas på energimärkningen gäller för program med 60 grader bomull. Exakt vilket program det är varierar mellan olika modeller. Krav på energimärkning gäller från 20 december 2011 och från 20 april 2012.

Kraven gäller för tvättmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning (även sådan som kan drivas med batterier), inklusive inbyggda tvättmaskiner för hushållsbruk. Kraven gäller inte för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk, för dessa finns en särskild energimärkning.

Vill du ha hjälp att skapa energimärkningsetiketten?

Ta hjälp av EU-kommissionens webbverktyg för att ta fram energimärkningsetiketter.

Revidering

Revidering av ekodesignförordningen ska påbörjas senast december 2014 mot bakgrund av den tekniska utvecklingen. Vid revision ska man särskilt utvärdera kontrolltoleranserna, möjligheten att fastställa krav på sköljnings- och centrifugeringseffektivitet och möjligheten till varmvattenintag.

Revidering av energimärkningsförordningen ska påbörjas senast oktober 2014 mot bakgrund av den tekniska utvecklingen. Vid revisionen ska särskilt de kontrolltoleranser som anges bedömas.

EU-kommissionen har påbörjat översyn inför revidering av ekodesign- och energimärkningsförordningarna för kyl/frys, tvättmaskiner och diskmaskiner för hushållsbruk, samt för belysning, pumpar och digitalboxar. Detta har resulterat i en så kallad omnibus review report.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
25 oktober 2018 Förslag förordning för energimärkning (engelska)
25 oktober 2018 Förslag förordning för energimärkning - bilagorna (engelska)
25 oktober 2018 Förslag förordning för ekodesign (engelska)
25 oktober 2018 Förslag förordning för ekodesign - bilagorna (engelska)
31 augusti 2018 Utkast reviderad förordning för ekodesign (engelska)
31 augusti 2018 Utkast reviderad förordning för ekodesign - bilagorna (engelska)
31 augusti 2018 Utkast reviderad förordning för energimärkning (engelska)
31 augusti 2018 Utkast reviderad förordning för energimärkning - bilagorna (engelska)
30 oktober 2017 Förklarande dokument utkast ekodesign tvätt samt tvätt och tork
30 oktober 2017 Utkast ny ekodesignförordning tvätt samt tvätt och tork  
2017 Förstudie tvätt
30 oktober 2017 Bilaga utkast ekodesign tvätt samt tvätt och tork
30 oktober 2017 Utkast ny energimärkningsförordning tvätt samt tvätt och tork hushåll
30 oktober 2017 Bilaga utkast energmärkning tvätt samt tvätt och tork
13 juli 2012 EU-kommissionens förtydligande kring förordningarna 1015/2010 och 1061/2010
10 november 2010 Ekodesignförordning 1015/2010 (svenska)
10 november 2010 Rättelse av ekodesignförordningen 1015/2010 (svenska)
10 november 2010 Ekodesignförordning 1015/2010 (engelska)
10 november 2010 Rättelse av ekodesignförordningen 1015/2010 (engelska)
28 september 2010 Energimärkningsförordning 1061/2010 (svenska)
28 september 2010 Energimärkningsförordning 1061/2010 (engelska)
12 januari 2006 Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2005:7) om energimärkning av kombinerade tvättmaskiner/torktumlare
19 sep 1996 Energimärkning kombinerade tvättmaskiner/torktumlare