Energisteget

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att inrätta Energisteget - ett program för energieffektivisering i industriföretag. Programmet omfattar företag som genomfört en energikartläggning enligt lagen om energikartläggning i stora företag. Satsningen omfattar totalt 125 miljoner kronor och pågår mellan 2018–2020.

Energisteget är ett nytt program som ska stödja energieffektivisering i industrin och på så sätt bidra till energiöverenskommelsens mål om 50 % effektivare energianvändning år 2030. Energisteget omfattar totalt 125 miljoner och pågår mellan 2018–2020.

Industrin står för en stor del av Sveriges totala energianvändning och särskilt utvalda i programmet är industriell verksamhet från gruv- till tillverkningsindustrin.

Inom programmet Energisteget kan industriföretag som genomfört en energikartläggning inom ramen för lagen om energikartläggning i stora företag (EKL), söka två typer av ekonomiska stöd:

Projekteringsstöd

Företag kan ansöka om bidrag för en fördjupad projektering eller studie av energieffektiva åtgärder.

Investeringsstöd

Företag kan ansöka om merkostnaden för att investera i en energieffektiviserande åtgärd identifierad i den lagstadgade energikartläggningen.

Vem kan söka stöden?

Projekteringsstödet är riktat till företag med industriell verksamhet inom sektorerna med SNI-kod 05–33, det vill säga sektorerna från gruv- till tillverkningsindustrin. Företag som ansöker om stöd måste vara ett sådant stort företag som avses i lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag.

Seminarier

Under hösten 2018 bjuder vi in till informationsseminarier med dialog om hur du kan använda stöden för att implementera energieffektiviserande åtgärder.
Läs mer och anmäl dig här.