Lagen om energikartläggning i stora företag

Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) ikraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

Tidsgränsen för registrering är passerad

Den 29 januari 2016 skulle alla stora företag som omfattas av lagen ha registrerat företaget hos Energimyndigheten. Nu finns information till de företag som ännu inte registrerat företaget.

Inte registrerat företaget? Läs mer här.

Registrerade företag som omfattas av lagen

Just nu omfattas över 1100 företag av lagen om energikartläggning i stora företag.

Se listan över företag här.

 

Lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Energikartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten.

Så ska lagen införas

Under införandet av lagen har Energimyndigheten arbetat fram en särskild process för att företagen ska få möjlighet att göra en energikartläggning av verksamheten som resulterar i bra beslutsunderlag för åtgärder. De företag som berörs ska rapportera detta till Energimyndigheten.

Läs mer om införandeprocessen.

Läs mer om rapportering.

Vem berörs av lagen?

Både verksamhet inom privat och offentlig sektor är berörd av lagen eftersom lagen följer de storlekskriterier som EU har satt upp för stora företag samt de ekonomiska kriterier som anger att även de verksamheter som bedrivs utan vinstsyfte omfattas. Det är företagen själva som ska bedöma om de omfattas av lagen.

Läs mer om vem som berörs av lagen.

Genomföra energikartläggning

Energikartläggningen ska genomföras av personer med särskild kompetens och ska ge en representativ bild av företagets energianvändning.

Läs mer om att genomföra en energikartläggning och ta del av våra vägledningar.

Läs mer om certifiering av energikartläggare.

Frågor och svar

Se alla frågor och svar som rör lagen.