Lagen om energikartläggning i stora företag

Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) ikraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

Certifierade energikartläggare

Se listan på certifierade energikartläggare.

Registrerade företag som omfattas av lagen

Just nu omfattas över 1100 företag av lagen om energikartläggning i stora företag.

Se listan över företag här.

Seminarier och workshops

Energimyndigheten håller informationsseminarier för att ge anpassad information om lagen om energikartläggning till olika berörda aktörer.

Här hittar du aktuella seminarier och workshops.

Lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Energikartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten.

Genomföra energikartläggning

Energikartläggningen ska genomföras av en certifierad energikartläggare eller inom ett certifierat energi- eller miljöledningssystem och ska ge en representativ bild av företagets energianvändning.

Läs mer om att genomföra en energikartläggning

Läs mer om certifiering av energikartläggare.

Läs mer om certifierat ledningssystem

Här hittar du vägledande material

Rapportera resultat från energikartläggningen

Energimyndighetens e-tjänst där företag ska rapportera resultat från energikartläggning öppnar under december 2016. Rapporteringen ska göras senast den 31 mars 2017.

Läs mer om rapporteringen

Inte registrerat företaget? Läs mer här.

Vem berörs av lagen?

Både verksamhet inom privat och offentlig sektor är berörd av lagen. Det är företagen själva som ska bedöma om de omfattas av lagen.

Läs mer om vem som berörs av lagen.

Frågor och svar

Se alla frågor och svar som rör lagen.