Lagen om energikartläggning i stora företag

Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) i kraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Seminarier och workshops

Här hittar du aktuella seminarier och workshops om lagen.

Nyhetsbrev

Prenumerera för det senaste om lagen om energikatläggning.

Vem berörs av lagen?

Läs mer om vem som berörs av lagen.

Genomför energieffektiva åtgärder

Få stöd i ditt arbete med energieffektivisering.

Redovisa resultat

Nästa möjlighet att redovisa resultat från energikartläggningen är 2018.

Genomför en energikartläggning

Läs om hur du går tillväga för att genomföra en energikartläggning.

Frågor och svar

Se alla frågor och svar som rör lagen (pdf).

Certifierade energikartläggare

Se lista på certifierade energikartläggare.

Vägledande material

Här hittar du vägledande material för dig som är berörd av lagen.

Frågor

Kontakta våra handläggare