Energimärkning på internet

Sedan den 1 januari 2015 finns det krav för energimärkning och produktblad på internet. Förordningen 518/2014 publicerades i Official Journal den 5 mars 2014 och är ett tillägg, en så kallad ändringsförordning, till andra energimärkningsförordningar.

Detta innebär att energimärkningsetiketten och produktbladet ska visas på internet, där produkten erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp och där slutanvändaren inte kan förväntas se den visade produkten.

Förordningen ställer krav på nya produkter och produkter med nytt modellnummer som placeras på marknaden efter 1 januari 2015. Enligt förordningen tillåts även användning av energimärkningsetiketten och produktbladet också på produkter (som omfattas av energimärkningskrav) som placerats på marknaden innan 1 januari 2015.

Energimärkningsetiketten på internet

Energimärkningsetiketten på internet ska visas nära produktens pris. Etiketten ska vara av en storlek så att informationen är tydligt synlig och läsbar.

Etiketten får visas med hjälp av en bild som motsvarar produktens energiklass, en så kallad kapslad skärmbild. Om kapslad skärmbild används för energimärkningsetikett ska bilden vara i närheten av och samma storlek som produktens pris. När man klickar på bilden ska energimärkningsetiketten visas.

Den bild som används för att göra märkningen åtkomlig ska då uppfylla följande krav:

  • Vara en pil i den färg som motsvarar produktens energieffektivitetsklass på etiketten.
  • På pilen ska produktens energieffektivitetsklass anges i vitt i en typstorlek som motsvarar storleken på prisangivelsen.
  • Ha ett av dessa två format:

 

Vid användning av kapslad skärmbild ska följande turordning användas för presentation av etiketten:

  • Den kapslade skärmbilden ska visas i direkt anslutning till produktens pris.
  • Bilden ska vara länkad till märkningen.
  • Märkningen ska visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.
  • Märkningen ska visas genom ett pop-up fönster, en ny flik, en ny sida eller en infälld skärmbild.

 

Detta är ett exempel på hur den kapslade skärmbilden kan se ut på internet för en produkt som omfattas av förordningen.

 

Ett exempel på hur energimärkningsetiketten kan framträda när besökaren klickar på bilden med energiklass, vid kapslad skärmbild på internet.

Produktbladet på internet

Utöver krav på energimärkningsetikett ska återförsäljare också visa ett produktblad nära produktens pris då produkten erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp på internet. I produktbladet ska vissa parametrar redovisas, som till exempel skärmupplösning för TV-apparater.

Produktbladet får visas genom en så kallad kapslad skärmbild, förutsatt att länken till produktbladet tydligt och läsbart är försedd med texten "produktblad". Används en sådan kapslad skärmbild ska informationen visas på samma sätt som vid den kapslade skärmbilden för  energimärkningsetiketten, det vill säga genom första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

Om kapslad skärmbild används för produktblad ska länken med texten "produktblad" vara i närheten av och samma storlek som produktens pris.

Tillverkaren/importören ansvarar för att ta fram produktbladet. Informationen som ska återfinnas i produktbladet anges i respektive produktgruppsförordning.

 

Ett exempel på hur produktbladet kan framträda när besökaren klickar på bilden med energiklass, vid kapslad skärmbild på internet.

 

Det går också bra att visa energimärkningsetiketten och produktbladet samtidigt när besökaren klickar på bilden med energiklass och länken "produktblad".

Om förordningen

Förordningen omfattar samtliga produkter där det finns specifika energimärkningsförordningar, till exempel kylar, tv-apparater och belysning.

Förordningen ställer krav på nya produkter och produkter som får ny modellbeteckning och som placeras på marknaden efter 1 januari 2015. Näringsidkaren har dock möjligheten att märka samtliga produkter som hör till en energimärkningsförordning. Mer om uttrycket placera på marknaden finns bland våra nyckelbegrepp.

Tillverkarens ansvar att tillhandahålla energimärkningsetikett och produktblad

Tillverkaren/importören/leverantören ska se till att en elektronisk etikett och ett elektroniskt produktblad finns tillgänglig för återförsäljaren. Kraven på vilken information som ska anges i produktbladet anges i respektive produktförordnings bilagor. De parametrar som redan visas på energimärkningsetiketten behöver inte visas i produktbladet.

Skapa energimärkningsetikett

EU-kommissionen har tagit fram ett webbverktyg för dig som vill ha hjälp med att skapa energimärkningsetiketten för produkter som säljs online.

Gå till verktyget.

Marknadskontroll av energimärkning på internet

Det är din skyldighet som återförsäljare, tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa krav.

Läs mer om marknadskontroll.

Läs mer om vilka krav som ställs på tillverkare, importörer och återförsäljare.