E-tjänster för elcertifikat och ursprungsgarantier

På denna sida finns information om hur du ansöker om behörigheter för e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier.

För att kunna använda e-tjänsten måste du först ansöka om behörighet. Det går till på följande sätt:

  1. Gå in till våra e-tjänster
  • Logga in genom att legitimera dig med e-legitimation
  • Ansök om behörighet för e-tjänsten Eugen (se nedan) 
  1. Fyll i fullmakt, scanna in och bifoga med din ansökan (behövs inte om du är behörig firmatecknare). Fullmakten hittar du bland dokumenten till höger. Fullmakten bifogar du när du ansöker om behörighet.
  2. När Energimyndigheten har godkänt din ansökan får du ett e-postmeddelande om att din ansökan har beviljats.
  3. Du kan nu logga in med e-legitimation på e-tjänsten (länken).

Ansöka om behörighet

Ansök om behörighet – här går du in om:

Du som privatperson vill ha behörighet för Eugen

Du ska företräda ett företag som ombud eller är firmatecknare

Du ska få behörighet som indirekt ombud åt ett företag. Indirekt ombud menas att du får behörighet från ett företag att företräda dess kunder.

Anslut person eller organisation – här går du in om:

Du är indirekt ombud och vill lägga till kunder som du ska företräda