E-tjänster för elcertifikat och ursprungsgarantier

På denna sida finns information om hur du ansöker om elcertifikat och ursprungsgarantier via e-tjänsten Mina sidor.

Ansökan om att få en anläggning godkänd för tilldelning av elcertifikat görs via myndighetens e-tjänst Mina sidor. För att ansöka om elcertifikat behöver du:

  • Logga in på Mina sidor med Mobilt BankID
  • Ansök om behörighet för "Elcertifikat och ursprungsgarantier"
  • Välj hur du vill ansluta till e-tjänsten. Fyll i dina uppgifter och skicka in.
  • När du fått besked via e-post om att du har behörighet behöver du logga in på Mina sidor för att ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier.

Ansöka om behörighet för elcertifikat och ursprungsgarantier

För att kunna ansöka om elcertifikat behöver du först ansöka om behörighet till e-tjänsten, välj på följande alternativ:

  • Anslut mig som privatperson till e-tjänsten – om du vill ansöka om behörighet för dig själv, för att sedan kunna ansöka om certifikat och ursprungsgarantier.
  • Ansök om behörighet för att företräda en organisation – för att ansöka om behörighet för sitt företag som firmatecknare, eller som ombud eller indirekt ombud för ett företag.
  • Anslut privatperson till ombud – du är indirekt ombud och vill lägga till privatpersoner som du ska företräda.
  • Anslut organisation till ombud – du är indirekt ombud och vill lägga till organisationer som du ska företräda.

Med indirekt ombud menas att du får behörighet från ett företag att företräda dess kunder (privatpersoner och/eller företag). Exempel: om du är indirekt ombud för ett företag X, så kan du lägga till privatpersoner/företag som har gett företag X fullmakt att företräda dem.