Marknadsseminarium 2017

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatsmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangeras ett svensk-norskt elcertifikatseminarium.

Nästa marknadsseminarium kommer att hållas den 31 maj på Arlanda (Stockholm).

Detaljerat program samt information om hur man anmäler sig kommer senare. Vid frågor, kontakta elcert...@energimyndigheten.se