Marknadsseminarium 2019

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangeras ett svensk-norskt elcertifikatseminarium.

Årets seminarium genomförs den 15 maj på Radison Blu Arlandia Hotel (Stockholm). Representanter från båda myndigheterna kommer att hålla presentationer. De teman som erbjuds i år är bland annat:

  • Elcertifikatåret 2018
  • Tekniska justeringar av kvoter
  • Kontrollstation 2019
  • 100 procent förnybar elproduktion till 2040

Praktisk information

Program: Detaljerat program kommer senare

Tid: 15 maj 2019, klockan 10:00–15:00

Plats: Radison Blu Arlandia Hotell (transport buss finns från Arlanda terminal)

Kostnad: 1 000 SEK. Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår.

Om du inte redan vid anmälan har meddelat allergier/specialkost så gör det snarast till aahl...@egencia.com.

Anmälan sker senast 15 april via detta formulär, där hittar ni även annan praktisk information.

Välkomna!