Marknadsseminarium 2019

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangeras ett svensk-norskt elcertifikatseminarium.

Årets seminarium genomförs den 15 maj på Radison Blu Arlandia Hotel (Stockholm). Representanter från båda myndigheterna kommer att hålla presentationer.

Årets program

 • Inledning: Framtiden för förnybar energi – Energimyndigheten
 • Historisk återblick – Energimyndigheten
 • Elcertifikatåret 2018 – NVE
 • Tekniska justeringar av kvoter - Energimyndigheten
 • Kontrollstation 2019
  LUNCH
 • 100 procent förnybar elproduktion till 2040 – Energimyndigheten
 • Vindkraft i Norge, före och efter det nationella ramverket - NVE
 • Nya NECS – Stattnet
 • Avgifter i NECS och Cesar – Energimyndigheten

Praktisk information

Registrering: från kl. 09:15, kaffe med smörgås serveras.

Tid: 15 maj 2019, klockan 10:00–15:00

Plats: Radison Blu Arlandia Hotell (transport buss finns från Arlanda terminal)

Kostnad: 1 000 SEK. Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår.

Om du inte redan vid anmälan har meddelat allergier/specialkost så gör det snarast till aahl...@egencia.com.

Anmälan sker senast 1 maj via detta formulär, där hittar ni även annan praktisk information.

Välkomna!