En svensk-norsk elcertifikatsmarknad

Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Det innebär att handel med elcertifikat kan ske över landsgränserna.

Målet för den gemensamma elcertifikatsmarknaden är att öka elproduktionen med 28,4 TWh mellan åren 2012 och 2020. Sverige ska finansiera 15,2 TWh och Norge ska finansiera 13,2 TWh, men det är upp till marknaden att bestämma var och när den nya produktionen ska ske.

Illustration av den svensk-norska elcertifikatsmarknaden

Klicka här för att se en förstoring av illustrationen med en förklarande text.

Illustration elcertifikat