Affärsutveckling och kommersialisering av innovativ energiteknik

Energimyndigheten hjälper ditt företag att ta nya produkter och tjänster till marknaden. Vi har stöttat över 80 företag under tio års tid med kapital, kunskap och kontakter.

Energimyndigheten kan bidra med finansiering i de faser där det oftast är svårt att få annat kapital. Företaget får stöd till dess att innovationen nått en sådan mognadsgrad att privata aktörer är beredda att gå in och driva fortsatt utveckling.

Stöd till affärsutveckling, kommersialisering och spridning av energiteknik

Tre miljarder kronor är värdet av våra sex högst värderade företag och hittills har vi beviljat över 600 miljoner kronor i stöd till affärsutveckling, kommersialisering och spridning av ny energiteknik.

Illustrationen visar några nyckeltal för de resultat som Energimyndighetens affärsutvecklingsstöd har lett till. Klicka på bilden för att öppna en förstoring av den.

Vår portfölj utgörs av granskade företag med verifierad teknik/tjänst inom olika områden och tillväxtfaser med en sak gemensamt, att deras affärsidéer bidrar till att minska energianvändningen eller öka produktion av förnybar energi.

Energimyndigheten arbetar med omställningen av energisystemet och det är därför viktigt att skapa bestående värde av svensk energiforskning, bland annat genom en hållbar utveckling, tillväxt samt nya arbetstillfällen.