Kraft och liv i vatten (KLIV)

Programmet Kraft och liv i vatten var ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och Energiforsk. Vattenkraftföretag och myndigheter har genom programmet samverkat och tagit fram kunskap och metoder som krävts för att uppnå programmets vision om mer kraft och liv i våra vatten. KLIV har nu avslutats.

Effekterna av vattenkraftutbyggnaden på landskap och organismer har varit och är påtaglig med torrlagda eller överdämda områden, onaturliga hinder för vandrande fisk och andra akvatiska organismer. I och med att vattenkraften genom dess reglerförmåga utgör en effektiv resurs för att kontinuerligt balansera variationerna i produktion och användning av el, så är denna förmåga samtidigt allt viktigare för möjligheten att utveckla kraftsystemet på lång sikt.

Huvudområden

Programmets huvudområden var:

  • Samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys av vattenkraftrelaterade miljöåtgärder.
  • Arbetsgång för att prioritera vattenkraftrelaterade miljöåtgärder.
  • Effekter av genomförda miljöåtgärder relaterade till vattenkraft.
  • Läs gärna mer om de projekt som genomförts inom programmet i Energimyndighetens projektdatabas eller på Energiforsks webbplats.

Mål

Programmets mål var att ta fram kunskap och modeller för att beräkna samhällsekonomiska värdet av vattenkraftrelaterade miljöåtgärder samt att möjliggöra prioriteringar av vattenkraftrelaterade miljöåtgärder.