Grundforskning

Energimyndigheten samverkar med Vetenskapsrådet kring projektbidrag för energiriktad grundforskning. Forskningen ska ge viktiga kunskaper som har betydelse när framtidens energisystem utvecklas.

Projekten inom energiriktad grundforskning spänner över ett brett fält av energifrågor, från nanoforskning med tillämpningar inom solceller, batterier och belysning till biologisk forskning som kan leda till nya förnybara drivmedel.

Ansökningarna skickas in via Energimyndigheten till utlysningen "Energiriktad grundforskning". Utlysningar hålls årligen.