Rapportering med blanketter

Här hittar du blanketterna för rekvirering av medel, rapportering samt ekonomisk redovisningar.

Rapportering

E-kanalen är en tjänst som gör det snabbt och enkelt för dig att skicka in dina rapporter till Energimyndigheten.

Kom ihåg att ekonomisk redovisning och ekonomisk slutredovisning ska signeras enligt mallen innan den lämnas in i elektroniskt format, till e-kanalen.

Här finns E-kanalen.

Du kan också skicka in din rapportering i pappersformat, till:

Statens Energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna